Az AKG támogatásban résztvevő gazdálkodóknak egyszer kötelező, de további egy alkalommal választható előírás az „5 év alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása”.

Az AKG támogatást igénylőnek az Államkincstár felé az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie az alábbi agrotechnikai műveleteket:

Kiesés-pótlás bejelentési kötelezettsége van mindazon ügyfeleknek, akik termeléshez kötött, illetve átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelmet nyújtottak be, és a kötelező birtokon tartási időszak alatt a kérelemben bejelentett egyedek az ügyfél állományából kiestek.

A birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtását követő naptól számított 6 hónapig áll fenn. Az állat kiesésének bejelentése és megfelelő pótlása esetén a birtokon tartási kötelezettség teljesítettnek tekintendő.

Európai uniós adatszolgáltatási előírás teljesítése érdekében a NÉBIH október második felétől 5000 gazdálkodót szólít fel az elektronikus permetezési napló beküldésére.

Ahogy már korábban, 2019-ben is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül érkeznek meg az adategyeztetésre felszólító végzések. Ez azt jelenti, hogy – a saját ügyfélkapus benyújtástól eltekintve – ebben az évben NEM az érintett gazdák, hanem a képviselőik (meghatalmazottak, elsődleges képviselő, kamarai meghatalmazottak) kapják meg a végzéseket.

 

Évente mezőgazdasági területre szervestrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal, valamint szennyvíziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. Legeltetésből, továbbá az állattartó telepről származó kijuttatásra kerülő nitrogén hatóanyag mennyiségének meghatározásakor az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről 1. számú mellékletében meghatározott értékekkel kell számolni.

Az agrárminiszter 47/2019. (X. 14.) AM rendelete az agrártámogatások 2019. évi mértékének megállapításáról

A Magyar Államkincstár 28/2018. (V. 7.) számú KÖZLEMÉNYE az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtását megkönnyítő nyomtatvány közzétételéről határozza meg az eljárás menetét.

A napokban megjelent 46/2019. (X. 4.) AM rendelet alapján a tárca 600 millió forint keretösszeggel új támogatási konstrukciót dolgozott ki a viharok által a mezőgazdasági termelőeszközökben okozott károk részbeni kompenzálására.

Az AKG programban a támogatást igénylő köteles az előző évre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási terv(ek) alábbi táblázatban foglalt adattartalmát az adott évet követő év január 1. és január 31. között, az adott évre vonatkozóan aktuális elektronikus formanyomtatványon, elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül benyújtani a NÉBIH-hez. A tápanyag-gazdálkodási terv adattartalmának benyújtása vonatkozásában hiánypótlásnak helye nincs és a fenti határidő jogvesztő hatályú.

Újra lehetőség nyílik a tenyészkos és tenyészbak vásárlásához nyújtott támogatás igénylésére.

Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos, anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.