Az ügyfél köteles 15 napon belül bejelenteni – T1M adatlapon  –, ha az adataiban (név, cég elnevezése, lakóhely, székhely) változás áll be. Az adatlapot postai úton tudja megküldeni a hivatal részére az alábbi címre:

Mire figyeljünk a NATURA 2000-es gyepterületekre vonatkozó előírások betartása érdekében? 

Legeltetéses hasznosítás esetén
Csak a jogszabályban előírt állatfajokat lehet legeltetni: szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly. A gyepterület túllegeltetése tilos, így legeltetéses hasznosításnál figyelni kell ennek betartására is.

Az előírás szerint a túllegeltetés: „a gyep magas állatsűrűséggel történő legeltetéséből eredő károsodása, melynek során a gyepben állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul, a talajfelszín fedetlenné válik”. Ezeken a gyepterületeken kizárólag a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat tápanyag-utánpótlás, vagyis trágya kiszórása a gyepterületre tilos.

Megnyílt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján az élelmiszerlánc-felügyeleti díj elektronikus bevallási felülete. A 2019. évi díjbevallások benyújtására 2019. május 31-ig van lehetőségük az élelmiszerlánc szereplőinek.

A Magyar Államkincstár közleményében jelentette meg a fellebbezés előterjesztését megkönnyítő nyomtatványát, amely a jogban kevésbé jártas gazdálkodóknak is nagy segítséget nyújt.

Egységes területalapú támogatásra (SAPS), valamint termeléshez kötött közvetlen területalapú támogatásokra az a termelő jogosult az adott területre (táblára) vonatkozóan, aki/amely a tárgyévben az egységes kérelem beadására nyitva álló határidő utolsó napján (ez 2019-ben 2019. június 11.) jogszerű földhasználattal rendelkezik.

Az egységes kérelemben szükséges bejelenteni valamennyi, az ügyfél használatában lévő területet. A területbejelentési kötelezettség vonatkozik a támogatható és a nem támogatható területekre is.

A hetekben nagy számban kaptak a gazdálkodók levelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól, amelyben adatszolgáltatásra kötelezik őket.

Mit is tartalmaz az adatszolgáltatás és mi a menete?

Az agrárkár-enyhítési rendszer a termelők (megalapozott) káraira nyújt részben ellentételezést. A rendszerben a termelő akkor jogosult kárenyhítő juttatásra (támogatásra), ha a növénykultúrában üzemi szinten mezőgazdasági kár következett be, tehát a hozamcsökkenés (a kipusztult növényállomány, illetve terméscsökkenés) meghaladta a 30%-ot, továbbá a hozamérték-csökkenés (a károsodás miatti termelési érték csökkenése) a károsodott kultúrák vonatkozásában meghaladta a 15%-os mértéket.

Újra lehetőség nyílik a tenyészkos és tenyészbak vásárlásához nyújtott támogatás igénylésére.

Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos, anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás. 

Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázaton támogatói okirattal rendelkezők figyelmébe.

 

Az érintett felhívásban nyertes projekttel rendelkező gazdálkodók a támogatói okiratot 2018. március hónap elején vették át. Abban az esetben, ha többszöri elszámolást jelöltek meg a támogatási kérelemben, akkor a felhívás és az irányadó jogszabály alapján a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül el kell számolni a támogatási összeg legalább 10%-val. Mivel a projekt megkezdését több tényező is befolyásolhatta (közbeszerzési eljárás, műszaki tartalom módosításához kapcsolódó engedélyezési eljárás, finanszírozáshoz kapcsolódó pénzintézeti ügyintézés), így a támogatást igénylők jelentős része még nem kezdte meg a beruházás megvalósítását. Ezért szeretnénk néhány hasznos információval szolgálni, hogy bizonyos eljárási cselekmények elvégzése időben történjen meg.

A Vidékfejlesztési Program több intézkedése és ezen kívül több jogszabály is kötelezettségként írja elő a gazdálkodók részére a gazdálkodási napló (a továbbiakban: GN) vezetését, melyek a következők: