Újra lehetőség nyílik a tenyészkos és tenyészbak vásárlásához nyújtott támogatás igénylésére.

Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos, anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

Támogatás mértéke:

  • támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb
    • apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 forint
    • az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120.000 forint
    • a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90.000 forint
    • saját állományból származó és a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállat esetén a támogatás a fenti 3 pontban foglaltak szerint kerül megállapításra.

Amennyiben az állattartó általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) levonására jogosult, akkor a nettó vételár, amennyiben ÁFA levonására nem jogosult, akkor a bruttó vételár kerül figyelembevételre.

Támogatási kérelem benyújtásának módja:

Az átmeneti támogatási kérelmet, valamint a támogatási kérelemre indult eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – minden dokumentumot elektronikusan, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

Elektronikus kérelemkezelés → Piaci Intézkedések → Válságtámogatás → Válságtámogatás – Tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának támogatása menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

A támogatási kérelem benyújtásra vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

A nem elektronikus úton benyújtott támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikusan benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

Kérelembenyújtási időszak:

A tárgyévet megelőző év október 1. és tárgyév március 31. közötti időszakban tenyésztésbe állított apaállatok alapján a tárgyév április 1. és április 30. és az április 1. – szeptember 30. között vásárolt/beállított apaállatokra pedig október 1. -31. között (november 2.) kell támogatási kérelmet benyújtani.

Az átmeneti támogatási kérelem módosítására, annak a benyújtását követő naptól két napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig 2022. november 2-án 23:59:59-ig van lehetőség.