Újra lehetőség nyílik a tenyészkos és tenyészbak vásárlásához nyújtott támogatás igénylésére.

Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos, anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17

A pályázat során az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

  1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;
  2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

A Magyar Államkincstár (továbbiakban: Kincstár) az egységes kérelem keretében bejelentett területekre vonatkozó adminisztratív ellenőrzések során egy újfajta ellenőrzési módszert vezet be, miszerint az ellenőrzések során a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézést elősegítve az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 23. § (18) bekezdése alapján felhasználhatóak az ügyfelek által, dedikált mobilalkalmazáson keresztül benyújtott adatok, megfelelő minőségű képfelvételek, a tényállás tisztázásának érdekében.

Az érintett tematikus előíráscsoport esetében az egyik vállalható előírás a levélanalízis elvégzése, ami minden évben kötelező.

A levélminták leadásáról az akkreditált laboratórium az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés felhívásának (VP4-10-1.1-15, VP4-10-1.1-16 és VP4-10.1.1-21) 6. számú melléklete szerinti átvételi igazolást állítja ki a támogatást igénylő részére, amelyet az Államkincstár a vállalt előírás ellenőrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként fogad el.

A levélminta vételt az alábbiakban foglalt követelmények betartásával bárki elvégezheti minden év augusztus 31-ig.

A mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló, 2022. március 23-i (EU) 2022/467 európai bizottsági rendelet alapján, továbbá a baromfi- és kocaállomány után igénybe vehető kivételes alkalmazkodási támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2022. (VII. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) keretében, vissza nem térítendő támogatás nyújtható baromfitartók részére házi lúd, kacsa, gyöngytyúk, házityúk, illetve pulyka baromfifajok meghatározott állatlétszáma alapján.

A mezőgazdasági ágazatok termelőinek nyújtott kivételes alkalmazkodási támogatásról szóló, 2022. március 23-i (EU) 2022/467 európai bizottsági rendelet alapján, továbbá a baromfi- és kocaállomány után igénybe vehető kivételes alkalmazkodási támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2022. (VII. 13.) AM rendelet (a továbbiakban: Támogatási rendelet) keretében, vissza nem térítendő támogatás nyújtható kocatartók részére, az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerben (a továbbiakban: ENAR) 2022. március 31. napján élőként nyilvántartott tenyészkoca (darabszám) után.

A mezőgazdasági termelést érintő kedvezőtlen időjárási jelenségek okozta károk kezelése, így az aszálykárok kompenzálása is a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer keretein belül történik.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben foglalt, kárenyhítés során alkalmazott aszályfogalom szerint aszály akkor következik be, ha a növény vegetációs időszakában, harminc egymást követő napon belül a lehullott csapadék összes mennyisége a tíz millimétert nem éri el, vagy a lehullott csapadék összes mennyisége a huszonöt millimétert nem éri el és a napi maximum hőmérséklet legalább tizenöt napon meghaladja a 31 °C-ot.

Amennyiben az agrár-környezetgazdálkodási pályázatban vállalásra került a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba. Mivel a kalászos gabonák betakarítása már részben megtörtént, így aktuális lehet az érintett agrotechnikai művelet bejelentése. A felhívás alapján a területen képződő melléktermék visszaforgatása esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül be kell jelenteni a Magyar Államkincstár egységes kérelem felületén.

Mire figyeljünk a NATURA 2000-es gyepterületekre vonatkozó előírások betartása érdekében? 

Legeltetéses hasznosítás esetén
Csak a jogszabályban előírt állatfajokat lehet legeltetni: szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly. A gyepterület túllegeltetése tilos, így legeltetéses hasznosításnál figyelni kell ennek betartására is.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A támogatást igénylő által tartott juh- és kecskefélék után 2,5 éven keresztül támogatási évente állategységenként 2024. december 31. napjáig.

Támogatott tevékenységek:

a) Technológiába épített körömápolás

b) Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzése

c) Ektoparaziták (külső élősködök), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés

d) Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása