Megszűnt az állatjóléti felelősök bizonyítványának öt évenkénti megújítási kötelezettsége, a korábban kiállított igazolásokat pedig ezentúl határozatlan időre kiadottnak kell tekinteni.

Az állatjóléti felelős feladata, hogy felügyelje és elősegítse az állatok tartási körülményeit meghatározó állatvédelmi jogszabályok betartását, ellássa az állatok gondozásával és felügyeletével megbízott személyeket az állatok jólétével kapcsolatos utasításokkal és útmutatással, évente oktatást tartson az állattartó telep dolgozói részére.

Fontos változás történt, az idei évtől szigorodott a szabályozás, megszűnt a július 1-jei „türelmi idő” a parlagfű elleni védekezésben, már egész évben fennálló kötelezettségünk.

A 27/2019. (VI. 14.) AM rendelet 1.mellékletében meghatározott tevékenységek támogathatóak. (TEAOR lista)

A rendelet alapján - a támogatott tevékenység keretében foglalkoztatott állománya után - jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult az a baromfi- vagy sertéstartó, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás (a továbbiakban: igénylő), aki vagy amely

Június 19-ig van lehetőség az egységes kérelmek előzetes ellenőrzésekor feltárt hibák szankciómentes javítására.

Zöldugar: legalább három egymást követő évig tartó zöld növényi borítottság, amelyet legalább három faj - amelyből legalább egy évelő pillangós - vetésével alakítottak ki.

Az ügyfél köteles 15 napon belül bejelenteni – T1M adatlapon  –, ha az adataiban (név, cég elnevezése, lakóhely, székhely) változás áll be. Az adatlapot postai úton tudja megküldeni a hivatal részére az alábbi címre:

Mire figyeljünk a NATURA 2000-es gyepterületekre vonatkozó előírások betartása érdekében? 

Legeltetéses hasznosítás esetén
Csak a jogszabályban előírt állatfajokat lehet legeltetni: szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly. A gyepterület túllegeltetése tilos, így legeltetéses hasznosításnál figyelni kell ennek betartására is.

Az előírás szerint a túllegeltetés: „a gyep magas állatsűrűséggel történő legeltetéséből eredő károsodása, melynek során a gyepben állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul, a talajfelszín fedetlenné válik”. Ezeken a gyepterületeken kizárólag a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat tápanyag-utánpótlás, vagyis trágya kiszórása a gyepterületre tilos.

Megnyílt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján az élelmiszerlánc-felügyeleti díj elektronikus bevallási felülete. A 2019. évi díjbevallások benyújtására 2019. május 31-ig van lehetőségük az élelmiszerlánc szereplőinek.

A Magyar Államkincstár közleményében jelentette meg a fellebbezés előterjesztését megkönnyítő nyomtatványát, amely a jogban kevésbé jártas gazdálkodóknak is nagy segítséget nyújt.

Egységes területalapú támogatásra (SAPS), valamint termeléshez kötött közvetlen területalapú támogatásokra az a termelő jogosult az adott területre (táblára) vonatkozóan, aki/amely a tárgyévben az egységes kérelem beadására nyitva álló határidő utolsó napján (ez 2019-ben 2019. június 11.) jogszerű földhasználattal rendelkezik.

Az egységes kérelemben szükséges bejelenteni valamennyi, az ügyfél használatában lévő területet. A területbejelentési kötelezettség vonatkozik a támogatható és a nem támogatható területekre is.