A mobilGazda alkalmazásban a Fényképkészítés saját felhasználásra menüpontban önállóan elkészítendő fényképek készíthetőek az alternáló kaszáról. 

  1. május 31-ig kell benyújtaniuk a hazai élelmiszerlánc-szereplőknek a 2023. évi felügyeleti díj bevallásukat az e célra szolgáló elektronikus felületen. A határidő minden kötelezettre vonatkozik.

Az Egységes Kérelem felületén az állategyedek adatai az ENAR-ba bejelentettek szerint szerepelnek. Fontos, hogy a hibás adatok javítása az ENAR rendszerben még az Egységes Kérelem benyújtását megelőzően történjen meg. Ennek részleteiről, valamint a helyesbítés lehetséges eseteiről és menetéről, továbbá a szükséges bizonylatokról is hasznos információkkal szolgál a NÉBIH.

A 2023. kárenyhítési évben az áprilisi fagyokat megelőzően, a termelők több mint 400 hektárra kiterjedő területre jelentettek be tavaszi fagykárt. A kárenyhítési rendszer lehetőséget teremt a keletkező károk részbeni enyhítésére, ezért ennek kapcsán az Agrárminisztérium az alábbiakra hívta fel a figyelmet.

A korábbi évektől eltérően a Magyar Államkincstár a 2022. évben kérelmezett termeléshez kötött állatalapú támogatások vonatkozásában minden szarvasmarhát érintő jogcímből ki fogja zárni a végkifizetési döntések meghozatalakor, azokat a kérelmezett állatokat, amelyek esetében a szarvasmarha ENAR rendszerben az adatszolgáltatás a jogszabályi előírásokhoz képest, a határidők elmulasztásával történt. A 2023. évtől várhatóan a juh ENAR vonatkozásában is ezt az eljárást fogja követni a hatóság.

Kinek kell benyújtania nitrátjelentés?

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján:

A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a tenyészkoca tartása során az állattartók az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezéséreaz előírtnál nagyobb férőhely; előírtnál jobb mikroklíma paraméter értékek; kártevő- és légyirtás; megnövelt fényerő; továbbá takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására – vissza nem térítendő állami támogatást vehetnek igénybe, amennyiben vállalják a támogatott tevékenység öt éven át történő folytatását.

A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a növényegészségügyi megelőzés támogatásához a szőlőtermelő és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés támogatási kérelem benyújtására, majd a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által befogadott kérelemben foglaltak szerint a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP4-11.1.1-11.2.1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja.

A felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti: (A változások – félkövér betűtípussal – külön megjelölésre kerültek!)

  • A felhívás 3.4.1.1./C/ VII. A kötelezettségvállalás területére vonatkozó visszavonás szabályai/ 2. Visszavonási kérelem benyújtása az alábbiak szerint módosult:

- „(4) A támogatási időszak folyamán – a vis maior eset kivételével – a visszavonásra vonatkozó kérelem beadási határidők az alábbiak (beleértve a VII. fejezet - 1. Visszavonás tárgya, következménye - (2) bekezdés c.) pontja szerinti esetet is):

a.) a 2023., azaz a második naptári év vonatkozásában: 2023. március 31..;

b.) a 2024., azaz a harmadik naptári év vonatkozásában: 2024. január 15.;”

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP4-10.1.1-21 kódszámú) felhívás dokumentációja.

A felhívás módosulása az alábbi pontokat érinti: