Újra lehetőség nyílik a tenyészkos és tenyészbak vásárlásához nyújtott támogatás igénylésére.

Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos, anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

Az Egységes Kérelemben igényelhető területhez kötött támogatások esetében (területalapú támogatás (SAPS), zöldítés, THÉT, Natura 2000 gyep, kistermelői támogatás, fiatal mezőgazdasági termelők támogatása) szükséges jogszerű földhasználattal rendelkezni.

Az agrotechnikai művelet bejelentése jelenleg technikai okok miatt nem lehetséges a Magyar Államkincstár felületén történő karbantartás miatt. Az ügyfélszolgálat az alábbi tájékoztatást küldte.

A 2019.évre vonatkozóan a kárenyhítő juttatásra való jogosultság feltételeként előírt, valamint a kárenyhítési kockázatközösségben való kötelező részvétele alapján keletkezett kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettségének teljesítése céljából az augusztus elején postázott határozatokban megállapított összegű kárenyhítési hozzájárulás megfizetésére kötelezettek az érintett gazdálkodók szeptember 15.napjáig

Az Agrárminisztérium új támogatási programot indít a húsmarha -és bivalytenyésztők termelési hatékonyságának növelése érdekében. A 41/2019. (VIII.30.) AM rendelete 2019.08.30-án, pénteken jelent meg, a hozzátartozó 37/2019. (VIII.31.) számú Kincstár Közleménye pedig szombaton.

A támogatás összege a támogatási időszakban (tárgyévet megelőző év szeptember 1. és tárgyév augusztus 31. közötti időszak) tenyésztésbe állított apaállat esetén az a)–d) pontokban foglaltak szerint kerül megállapításra, míg a támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

a)húshasznú tenyészbika esetén 750 ezer forint,

b) hústípusú magyartarka tenyészbika esetén 650 ezer forint,

c) magyar szürke tenyészbika esetén 400 ezer forint,

d) bivaly tenyészbika esetén 300 ezer forint

azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg az állattartó és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretet.

Az egységes kérelem beadó felületen a „Főnövény betakarítási időpontjának bejelentése” minden esetben a növény lekerülésének időpontját jelenti az adott területről!

A nem megfelelően bejelentett betakarítási időpont az 1307/2013/EU rendelet 44. cikkében meghatározott diverzifikációs követelmények betartásánál is problémát okozhat. A 10/2015. (III.13.) FM rendelet 7. § (1) és (2) bekezdése értelmében a növénytermesztés diverzifikálása szempontjából azok a növénykultúrák vehetőek figyelembe, amelyek a tárgyév május 1-jétől szeptember 30-ig terjedő időszakban a leghosszabb ideig - az adott növénykultúra vegetációs idejére figyelemmel - vannak jelen a mezőgazdasági termelő egységes kérelmében bejelentett szántóterületének részét képező tábláin. Az egyazon szántóterületen a tárgyévben termesztett növénykultúrák közül a terménydiverzifikáció szempontjából figyelembe vehető növénykultúrákat a Magyar Államkincstár (Kincstár) – a korábbi években is alkalmazott eljárás szerint - az egységes kérelemben bejelentett vetési és betakarítási időpontok alapján határozza meg.

1. Lóbab (Vicia faba var. major)

2. Szegletes lednek (Lathyrus sativus)

3. Takarmánybükköny (Vicia sativa)

4. Hajdina (Fagopyrum esculentum)

A kiesés-pótlás bejelentés kizárólag elektronikus úton, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon található elektronikus bejelentő felületen tölthető ki, és kizárólag az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton nyújtható be.

Miután elérkeztünk ahhoz, hogy a területek egy részén már megtörtént az aratás, az előkészítési munkákat megelőzően célszerű, még a tragyázatlan területről talajmintát venni.

Kinek kötelező a talajvizsgálat?

I. Az AKG programban résztvevőknek: A támogatást igénylő köteles a teljes támogatási időszak alatt minden évre vizsgálhatóan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel rendelkezni a szántó és az ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében, azaz a talajvizsgálati eredmények meglétének folyamatosnak kell lennie. Alapkövetelmény, hogy a gazdálkodó szűkített, vagy választható előírásként bővített talajvizsgálattal rendelkezzen a kötelezettségvállalás időszakára vonatkozóan. A folyamatosság szempontjából, amíg nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, a talajminta leadásáról a laboratórium által kiállított átvételi igazolás is elfogadható. A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít.

          A talajvizsgálatot csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező talajlaboratóriumok végezhetik el.

Hogyan tehetjük ezt meg?

A növényvédelmi tevékenységet végző gazdálkodók esetében a jogszabály alapos áttanulmányozása javasolt.

A teljesség igénye nélkül, az alábbi rendelkezés kiemelten fontos: