1. május 31-ig kell benyújtaniuk a hazai élelmiszerlánc-szereplőknek a 2021. évi felügyeletidíj-bevallásukat, melyet már jelenleg is teljesíthetnek az e célra szolgáló elektronikus felületen. A határidő minden kötelezettre vonatkozik.

A Terménytárolók, szárítók és tisztítók fejlesztésének támogatásának (VP2-4.1.7-21) végleges pályázat felhívása már elérhető!

Mire lehet pályázni?

Önállóan támogatható tevékenységek

A) célterület: Terménytisztítók és terményszárítók létesítése, terményszárítók, terménytisztítók, és terménytárolók technológiai korszerűsítése, továbbá a kapcsolódó eszközök, technológiák létesítése, beszerzése és technológiai felújítása.

Amennyiben vélelmezett örökös kíván eljárni, akkor az egységes kérelemmel kapcsolatos eljárási cselekmény elvégzése előtt a vélelmezett örökösként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmét be kell nyújtania a lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, vagy elektronikus úton az elektronikus kérelembenyújtó felületen.

Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21)

  1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek
  2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

Az agrárkár-enyhítési rendszer a termelők (megalapozott) káraira nyújt részben ellentételezést. A rendszerben a termelő akkor jogosult kárenyhítő juttatásra (támogatásra), ha a növénykultúrában üzemi szinten mezőgazdasági kár következett be, tehát a hozamcsökkenés (a kipusztult növényállomány, illetve terméscsökkenés) meghaladta a 30%-ot, továbbá a hozamérték-csökkenés (a károsodás miatti termelési érték csökkenése) a károsodott kultúrák vonatkozásában meghaladta a 15%-os mértéket.

A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) 2. § (1) bekezdés a) - d) pontjai szerinti – a takarmány nem kívánatos anyagtartalma mentességének biztosítására; a kíméletes állatmozgatás és szállítás biztosítására; a megfelelő épület-mikroklíma biztosítására; a csökkentett nyersfehérje tartalmú takarmány használatára – tevékenységekre az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe.

Az egységes kérelem kitöltési felülete 2021. április 7-én nyílik meg, mely a Magyar Államkincstár e-ügyintézési felületén érhető el (https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/index.xhtml).

Újra lehetőség nyílik a tenyészkos és tenyészbak vásárlásához nyújtott támogatás igénylésére.

Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos, anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.

A 53/2020. (X. 27.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) előírásainak értelmében támogatás nyújtható borászati gépek és technológiai berendezések beszerzéséhez.

Milyen tevékenységek támogathatóak?

a) a szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő- vagy habzóborkészítéshez, bor, pezsgő vagy habzóbor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése, új, első üzembehelyezésű technológiai rendszer kialakítása;

b) a szőlőfeldolgozáshoz, valamint a borászati technológiához kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz, anyagtovábbításhoz, raktározáshoz, illetve csomagoláshoz kapcsolódó, új, első üzembehelyezésű borászati gép beszerzése;

c) a rendelet alapján támogatott borászati gép vagy technológiai berendezés üzemeltetését szolgáló napelem- vagy napkollektorrendszer beszerzése és üzembe helyezése

[az a)-c) pont a továbbiakban együtt: borászati gép, technológiai berendezés].

Mezőgazdasági őstermelői tevékenység 2021-ben

A) SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

  1. Milyen formában végezhető mezőgazdasági őstermelői tevékenység?

Mezőgazdasági őstermelői tevékenység

  • önállóan,
  • mezőgazdasági őstermelőként,
  • őstermelők családi gazdaságának tagjaként végezhető.

Ezen kívül mezőgazdasági, erdőgazdasági, és kiegészítő tevékenység családi mezőgazdasági társaság keretein belül is folytatható.