A 2020. támogatási évre vonatkozóan benyújtott egységes kérelmekkel kapcsolatban indult eljárás során a részletező táblázatokban szereplő bejelentett táblák, ökológiai jelentőségű területek, állategyedek, valamint az egységes kérelemben igényelt egyes támogatási intézkedésekre vonatkozó miniszteri rendeletekben előírt kötelező mellékletek csatolása vonatkozásában az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet (a továbbiakban: egységes kérelem rendelet) 19. § (1) bekezdésében meghatározott előzetes ellenőrzést folytat le a Magyar Államkincstár az ellenőrzés időpontjáig benyújtott kérelmek adatainak felhasználásával.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2020-ban hajtja végre általános mezőgazdasági összeírását, az Agrárcenzust, ami az ország valamennyi települését érinti.

Az Agrárcenzus 2020 kérdéseinek megválaszolása minden érintett számára kötelező.

A Nemzeti Földalap részét képező és folyamatosan bekerülő földeket az NFK a mezőgazdasági rendeltetésű földterületek művelésben tartásának, elősegítésének kiemelt feladatkörében a birtokpolitikai irányelveknek megfelelően hasznosítja.

Megjelent A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 44/2020. (2020. 05. 21.) számú Közleménye  A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

Megnyílt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján az élelmiszerlánc-felügyeleti díj elektronikus bevallási felülete. A 2020-as bevallásokat 2020. május 31-ig kell benyújtania az élelmiszerlánc szereplők többségének. Az országos járványhelyzetre tekintettel ugyanis – a Kormány rendelkezése alapján – a vendéglátás, a közétkeztetés és a turisztika ágazatokban érintett cégek esetében 2020. szeptember 30-ra módosul a határidő.

Az egységes kérelem benyújtási határideje: 2020. május 15.

Az egységes kérelem a 2020. május 15-i határidőt követően további 25 naptári napig, 2020. június 9. napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – minden támogatási jogcím tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül.

Az állatok naprakész nyomonkövetése a jelenlegi járványhelyzetben kiemelten fontos. A hatékony járványügyi intézkedések előfeltétele, hogy a hatóság pontos információval rendelkezzen minden állatról, azaz tudja, hogy egy adott tenyészetben hány állatot tartanak. A több tartási hellyel rendelkező állattartóknak legkésőbb 2020. június 15-ig kell nyilatkozniuk a pontos adatokról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) e célra létrehozott elektronikus felületén.

A VP tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtása is az egységes kérelem keretében történik.

Gazdálkodási év: 2019. május 1. - 2020. április 30.

A 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 4. § alapján Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (8) és (9) bekezdésétől eltérően a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazatokban működő felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek 2020. évben a felügyeleti díj bevallására vonatkozó kötelezettségét és az első részlet megfizetését 2020. szeptember 30-ig kell teljesítenie.

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet rendelkezéseire, szükségessé vált a kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idejére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés átmeneti szabályairól szóló közlemény kiadása. (A Magyar Államkincstár 25/2020. (IV. 21.) számú KÖZLEMÉNYE)