A mezőgazdasági termelést érintő kedvezőtlen időjárási jelenségek okozta károk kezelése, így az aszálykárok kompenzálása is a mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer keretein belül történik.

A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvényben foglalt, kárenyhítés során alkalmazott aszályfogalom szerint aszály akkor következik be, ha a növény vegetációs időszakában, harminc egymást követő napon belül a lehullott csapadék összes mennyisége a tíz millimétert nem éri el, vagy a lehullott csapadék összes mennyisége a huszonöt millimétert nem éri el és a napi maximum hőmérséklet legalább tizenöt napon meghaladja a 31 °C-ot.

Amennyiben az agrár-környezetgazdálkodási pályázatban vállalásra került a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba. Mivel a kalászos gabonák betakarítása már részben megtörtént, így aktuális lehet az érintett agrotechnikai művelet bejelentése. A felhívás alapján a területen képződő melléktermék visszaforgatása esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül be kell jelenteni a Magyar Államkincstár egységes kérelem felületén.

Mire figyeljünk a NATURA 2000-es gyepterületekre vonatkozó előírások betartása érdekében? 

Legeltetéses hasznosítás esetén
Csak a jogszabályban előírt állatfajokat lehet legeltetni: szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly. A gyepterület túllegeltetése tilos, így legeltetéses hasznosításnál figyelni kell ennek betartására is.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A támogatást igénylő által tartott juh- és kecskefélék után 2,5 éven keresztül támogatási évente állategységenként 2024. december 31. napjáig.

Támogatott tevékenységek:

a) Technológiába épített körömápolás

b) Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzése

c) Ektoparaziták (külső élősködök), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés

d) Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása

  1. május 31-ig kell benyújtaniuk a hazai élelmiszerlánc-szereplőknek a 2022. évi felügyeleti díj bevallásukat az e célra szolgáló elektronikus felületen. A határidő minden kötelezettre vonatkozik.

Zöldugar

- kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni, legkorábban június 1-jén

- a zöldugarként hasznosított területet tilos gazdasági haszonállattal legeltetni és magot fogni

- pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke/illetve zöldugar vagy méhlegelő betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet    kell     hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, kaszálásonként változó helyen, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben.

- pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke, illetve zöldugar vagy méhlegelő kaszálása, silózása és szárzúzás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).

Agrotechnikai művelet 2022-ben az alapkérelmen (EK) és a 2021 adatváltozás felületen egyaránt bejelenthető (W0212-Egységes kérelem2021-adatváltozás bizonylat).

Az egységes kérelem benyújtásának idei elsődleges határideje: 2022. május 16. Aki ezt követően, május 17. és június 9. között nyújtja be kérelmét a Magyar Államkincstárhoz, annak már munkanaponként 1 %-kal csökken az elfogadott támogatási összege.

  • A vetésszerkezeti előírások teljesítésénél kizárólag a főnövényt kell figyelembe venni.
  • A „növényvédőszer mentes tartós zöldugar szegély” beleszámít a vetésszerkezeti előírás zöldugar előírásába abban az esetben, ha az megfelelt a kötelezettségvállalási időszak alatt lefolytatott ellenőrzéseknek. A „növényvédőszer mentes tartós méhlegelő szegély” beleszámít a vetésszerkezeti előírás évelő szálas pillangós, vagy szálas pillangós takarmánynövények részarányába abban az esetben, ha a méhlegelőt (Felhívás 19. számú melléklet szerinti) olyan fajok összetételével alakították ki, amely egyben megfelel a vetésszerkezeti előírásban szereplő és a fogalomtárban definiált meghatározásnak. Amennyiben nem felel meg, úgy egyéb hasznosításként kerül figyelembevételre.

Kinek kell benyújtania nitrátjelentés?

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján: