A hetekben nagy számban kaptak a gazdálkodók levelet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivataltól, amelyben adatszolgáltatásra kötelezik őket.

Mit is tartalmaz az adatszolgáltatás és mi a menete?

Az agrárkár-enyhítési rendszer a termelők (megalapozott) káraira nyújt részben ellentételezést. A rendszerben a termelő akkor jogosult kárenyhítő juttatásra (támogatásra), ha a növénykultúrában üzemi szinten mezőgazdasági kár következett be, tehát a hozamcsökkenés (a kipusztult növényállomány, illetve terméscsökkenés) meghaladta a 30%-ot, továbbá a hozamérték-csökkenés (a károsodás miatti termelési érték csökkenése) a károsodott kultúrák vonatkozásában meghaladta a 15%-os mértéket.

Újra lehetőség nyílik a tenyészkos és tenyészbak vásárlásához nyújtott támogatás igénylésére.

Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos, anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás. 

Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázaton támogatói okirattal rendelkezők figyelmébe.

 

Az érintett felhívásban nyertes projekttel rendelkező gazdálkodók a támogatói okiratot 2018. március hónap elején vették át. Abban az esetben, ha többszöri elszámolást jelöltek meg a támogatási kérelemben, akkor a felhívás és az irányadó jogszabály alapján a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül el kell számolni a támogatási összeg legalább 10%-val. Mivel a projekt megkezdését több tényező is befolyásolhatta (közbeszerzési eljárás, műszaki tartalom módosításához kapcsolódó engedélyezési eljárás, finanszírozáshoz kapcsolódó pénzintézeti ügyintézés), így a támogatást igénylők jelentős része még nem kezdte meg a beruházás megvalósítását. Ezért szeretnénk néhány hasznos információval szolgálni, hogy bizonyos eljárási cselekmények elvégzése időben történjen meg.

A Vidékfejlesztési Program több intézkedése és ezen kívül több jogszabály is kötelezettségként írja elő a gazdálkodók részére a gazdálkodási napló (a továbbiakban: GN) vezetését, melyek a következők:

ÉLIP, azaz a Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban c. felhívás

 ( VP3-4.2.1-4.2.2-18)

 A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van lehetőség.

Külön megjelölt értékelési határnapok vannak, mely szakaszokon belül beérkezett projekteket együttesen bírálják el. Attól függően, hogy a keretösszeg milyen mértékben merül ki, az Irányító Hatóság IH közleményben rendelkezhet a pályázatok benyújtási lehetőségének felfüggesztéséről vagy a felhívás lezárásáról.

A Vidékfejlesztési Program számos pályázatánál (pl. a jelenleg aktuális VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása) többletpont jár névjegyzéki szaktanácsadó igénybevételéért. A megfelelő szakmai tudással rendelkező szaktanácsadó a jelenleg működő támogatási rendszerben elengedhetetlen. Az érintett támogatási rendszerekhez kapcsolódóan tudni kell, hogy

Megvalósítási határidő

 

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett beruházási pályázatoknál szem előtt kell tartanunk a felhívásban és a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben foglalt megvalósítási határidőket. Mivel az egyes határidők a támogatói okirat közlésétől indulnak (több jogcím esetében az okiratok kézbesítése 2017. október és november hónapban történt meg), így jelenleg sok nyertes pályázónak fejtörést okoz bizonyos eljárási határidők betartása. Ezek teljesítéséhez szolgálunk néhány hasznos információval.

A napokban társadalmi egyeztetésre bocsátották ki az ÖKO támogatást. Amennyiben a felhívás változatlan tartalommal jelenik meg hivatalosan, úgy az alábbi szempontok figyelembevételét javasoljuk a támogatási kérelem benyújtásához.

Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén az áttérési támogatás maximális időtartamát az átállás kezdeti dátumát figyelembe véve határozzuk meg. Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van, úgy szántó és gyep földhasználati kategória esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az átállási idő a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje támogatható. Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek.