Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései A felhívás kódszáma: VP6-7.2.1.4-17

A pályázat során az alábbi célterületek mentén lehetséges a fejlesztések megvalósítása:

 1. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései természetes személyek számára;
 2. célterület: tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései a 2011. évi CLXXXIX. törvény szerinti települési önkormányzatok számára.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan: Mindkét célterület esetében (legalább egy tevékenység kötelezően választandó):

a) Háztartási léptékű szigetüzemű, vagy hálózatra kapcsolt villamos energia rendszer kiépítése: – villamosenergia-ellátást biztosító fejlesztés, beleértve a megújuló energiával történő fejlesztést.

b) Háztartási léptékű ivóvízellátást szolgáló rendszer kiépítése: – kútfúrás; – vízbeszerző, vízkezelő, víztározó, vízelosztó, víztisztító létesítmények és felépítményei, mely nem haladja meg a napi 50 személy vízellátását; – háztartási törpe-vízmű.

c) Háztartási léptékű szennyvízkezelést, - tisztítást szolgáló rendszer kiépítése: – egyedi szennyvízkezelő berendezéssel; – tisztítómezővel ellátott oldómedencés létesítménnyel.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együtt támogathatóak:

 1. célterület esetében: · generátor beszerzése.

Mindkét célterület:

a. pontja esetében:

 • Már meglévő vezetékhálózat rekonstrukciója.         

 

 • b. pontja esetében:
 • Épületen belüli vízvezeték rendszer felújítása, kiépítése.   

 

 • c. pontja esetében:
 • A projekt megvalósításával közvetlenül érintett, a beruházás során sérült közúthálózati sáv, járda, kapubejáró, parkoló felület eredetivel funkcionálisan megegyező (szélesség, teherbírás, stb.) helyreállítása, szakmai indokoltság alapján;
 • Próbaüzem;
 • Az üzemeltetéssel kapcsolatos szemléletformálás, üzemelő berendezések bemutatóján részvétel, amennyiben releváns.

Az a), b) és c) pont esetében egyaránt:

 • Projektmenedzsment;
 • A támogatásból létrehozandó létesítmények kiépítéséhez és megközelítéséhez elengedhetetlenül szükséges és indokolt beruházások megvalósítása;
 • Előkészítési tevékenységek (pl. kötelezően előírt előzetes tanulmányok, engedélyezési-, műszaki-, tender és kiviteli tervek készítése, illetékek, hatósági díjak);
 • Monitoring rendszer kiépítése (amennyiben jogszabályi előírás alapján kötelező);
 • A fejlesztéshez elengedhetetlenül szükséges berendezések elhelyezésére szolgáló helyiség kialakítása már meglévő épület bővítése, átalakítása által. (Bővítés esetén a bővítmény hasznos alapterülete nem haladhatja meg az eredeti hasznos alapterület 50%-át.)

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatálybalépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatálybalépését követően legfeljebb 36 hónap áll rendelkezésre.

Az alábbi tanyás térségek külterületein fekvő tanyák, vagyis állandó lakás célú ingatlanok: Bács-Kiskun megye, Békés megye, Csongrád-Csanád megye, Hajdú-Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye összes települése, továbbá Pest megye Ceglédi, Dabasi, Monori (kivéve Gyömrő), Nagykátai, Nagykőrösi, Ráckevei járásának települései

Támogatást igénylők köre:

 • 1. célterület esetében:

Azon 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy, aki:

 1. a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban (folyamatosan) életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán, mint lakóhelyén, vagy a lakóhelyével azonos településhez tartozó tanyán, mint tartózkodási helyén él (a lakcímkártya és a személyazonosító igazolvány másolatával kell igazolni, mely a kérelemhez csatolandó), és
 2. a tanya a körzeti földhivatali nyilvántartás szerint legalább részben saját, vagy legalább részben közeli hozzátartozója tulajdonában van.
 • 2. célterület esetében:

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól (továbbiakban: Mötv.) 3. § (2) bekezdése szerinti települési önkormányzatok, amelyek a fejlesztés helye szerinti tanyás térségeken belül helyezkednek el.

Támogatási kérelem benyújtása:

Huszonkilencedik szakasz zárása: 2022. november 12.

Harmincadik szakasz zárása: 2022. december 12.

Harmincegyedik szakasz zárása: 2023. január 9.

Harminckettedik szakasz zárása: 2023. február 6.

Harmincharmadik szakasz zárása: 2023. március 6.

Harmincnegyedik szakasz zárása: 2023. április 3.

Harmincötödik szakasz zárása: 2023. május 8.

Harminchatodik szakasz zárása: 2023. június 5.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:

– 1. célterület esetében maximum 6,2 millió forint;

– 2. célterület esetében maximum 200 millió forint