Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

A támogatást igénylő által tartott juh- és kecskefélék után 2,5 éven keresztül támogatási évente állategységenként 2024. december 31. napjáig.

Támogatott tevékenységek:

a) Technológiába épített körömápolás

b) Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzése

c) Ektoparaziták (külső élősködök), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés

d) Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása

Támogatási jogosultság

 • ENAR-ban nyilvántartott támogatható állatot tart
 • rendelkezik a Felhívás megjelenését követően a támogatási kérelem benyújtási napjáig kiállított, hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozattal, arról, hogy a támogatási, évben valamennyi állategészségügyi nyilvántartási és nyomonkövetési kötelezettségének eleget tesz, valamint betartja az állategészségügyi és állatvédelmi szabályokat (3. sz. melléklet)
 • Tenyészet Információs Rendszerben (a továbbiakban: TIR) legkésőbb támogatási kérelem benyújtásának napjától a támogatási kérelemben szereplő állatok tenyészetének állattartójaként szerepel a TIR-ben feltüntetett MÁK ügyfél-azonosítójával

A támogatást igénylőnek a teljes támogatási időszak alatt be kell tartania:

 • „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartására vonatkozó előírásokat
 • a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó követelményeket
 • zöldítés rendeletben (10/2015. (III. 13.) FM rendelet) foglalt előírásokat
 • megfelel az élő állatok belföldi szállításának állat-egészségügyi szabályairól 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet vonatkozó előírásainak
 • megfelel a 182/2009. (XII.30.) FVM rendeletben foglalt állategészségügyi nyomokövethetőség feltételeinek
 • megfelel a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló a 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet vonatkozó előírásainak

A támogatott tenyészetekben bekövetkező változásokat 15 napon belül, elektronikusan, az ügyfélkapun keresztül be kell jelenteni

A támogatást igénylő köteles a teljes támogatási időszak alatt legalább a támogatói okiratban jóváhagyott állatlétszám tartására.

A minimálisan támogatható állatlétszám 2 ÁE-nek - azaz 14 állatnak - megfelelő támogatható állategyed.

A támogatást igénylő vállalását 2,5 évre vonatkozóan a kötelezettségvállalási időszak első napján a tenyészetében megtalálható 1 évnél idősebb kiskérődző egyedek létszáma alapján teszi meg.

Technológiába épített körömápolás

 • a támogatott tenyészetekben évente legalább 2 alkalommal (a két kezelés között legalább 5 hónapnak el kell telnie) a támogatásba bevont valamennyi állaton körömápolást kell végezniük.
 • a Felhívás számú melléklete szerinti Állatjóléti előírások nyilvántartási naplójának vonatkozó részében fel kell jegyezni a körömápolások időpontját, a körömápolást végző személyek nevét, az esetlegesen használt szer nevét és az alkalmazott dózist. A használt szer vagy az igénybevett szolgáltatás vonatkozásában, a támogatást igénylő nevére kiállított számlát az Állatjóléti előírások nyilvántartási naplójához csatolva meg kell őrizni.

Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzése

 • Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzésének évente legalább 2 alkalommal, január 1. – április 1. között és szeptember 30. - november 30. között kell megtörténnie. A vizsgáló laboratórium által megadott eljárás szerint bélsár mintát kell gyűjteni és a mintákat el kell küldeni a laboratórium részére. A kiskérődzőket a bélsár vizsgálat eredménye alapján kell a kezelő állatorvos utasítása szerinti szerrel és dózisban kezelni.
 • a Felhívás 8. számú melléklete szerinti Állatjóléti előírások nyilvántartási naplójához csatolni kell az eredményt, valamint rögzíteni a kezelések időpontját az alkalmazott szer nevét és dózisát. A bejegyzést a kezelő állatorvos aláírásával, pecsétlenyomatával hitelesíti. A kezelés során alkalmazott szer, vagy az igénybevett szolgáltatás vonatkozásában a támogatást igénylő nevére kiállított számlát, az Állatjóléti előírások nyilvántartási naplójához csatolva meg kell őrizni.

Ektoparaziták (külső élősködök), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés

 • Ektoparaziták (külső élősködök), valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés keretében a támogatást igénylőknek gyéríteni kell a légy és szúnyog állományt, amelyet a légy és szúnyog inváziónak leginkább kitett hónapokban – évente legalább 4 alkalommal - kell elvégezni.
 • Külső paraziták ellen kezelni kell az állományt, mely kezelést juhok esetében a nyírást követő két hónapon belül, kecskék esetében az adott év május 31-ig kell megtenni.
 • A Felhívás 8. számú melléklete szerinti Állatjóléti előírások nyilvántartási naplójában folyamatosan rögzíteni kell a legyek, szúnyogok, valamint a külső élősködők elleni megelőző és/vagy gyógykezeléseket, fel kell jegyezni a használt szer nevét és az alkalmazott dózisát. A kezelés során alkalmazott szer vagy az igénybevett szolgáltatás vonatkozásában, a támogatást igénylő nevére kiállított számlát, az Állatjóléti előírások nyilvántartási naplójához csatolva meg kell őrizni.

Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása 

 • A támogatást igénylő köteles a takarmányozás során a szelénes ásványi anyag kiegészítéshez való folyamatos hozzáférést biztosítani.
 • A szelénes ásványi kiegészítők vásárlását igazoló, a támogatást igénylő nevére kiállított számlákat a Felhívás 8. számú melléklete szerinti Állatjóléti előírások nyilvántartási naplójának részét képező ásványi anyag kiegészítés nyilvántartáshoz szükséges csatolni és a helyszíni ellenőrzés alkalmával be kell mutatni.

Tranzakciós költségek térítése

 • A tranzakciós költség, a vonatkozó évi kifizetési igénylés bírálata során meghatározott ÁE alapján kerül meghatározásra.

A kötelezettségvállalási időszak kezdete 2022. július 01.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

 1. május 16. és 2022. június 16. között.

Értékelési szempontok

Igazolt agrárvégzettség

                                    Felsőfokú szakképesítés                                20 pont

                                    Középfokú szakképesítés                               15 pont

Ökológiai gazdálkodás                                                                      20 pont

Kiskérődző ágazatban elismert - szakmaközi szervezeti

vagy a kiskérődző ágazatban elismert

- termelői csoport tagság                                                      

1 db kiskérődző ágazatban elismert tagság esetén                                                 20 pont

Legalább 2 db kiskérődző ágazatban elismert tagság esetén                  35 pont

A támogatást igénylő a kötelezettségvállalási időszak alatt állatjóléti felelőssel rendelkezik                                  25 pont

A támogatás mértéke, összege

A támogatás mértéke eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év

Technológiába épített körömápolás.                                                                        40,44

Endoparazita (belső élősködők) fertőzöttség ellenőrzése                                        52,72

Ektoparaziták (külső élősködök) valamint legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés 75,42

Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása                                                                   39,6

A tranzakciós költségek megtérítésének mértéke 7 eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év átalányköltség.

Csatolandó mellékletek listája

Hatósági állatorvos által ellenjegyzett nyilatkozatot arról, hogy az ügyfél támogatási kérelemben megjelölt tenyészete(i) valamennyi állategészségügyi nyilvántartási és nyomonkövetési kötelezettségnek eleget tesznek, valamint ott betartásra kerülnek az állategészségügyi és állatvédelmi szabályok. A nyilatkozat az ügyfél aláírása nélkül is érvényes. (3. sz. melléklet)

Végzettséget igazoló dokumentum.

Kiskérődző ágazatban elismert szakmaközi szervezeti tagság és/vagy elismert termelői csoport igazolása. (6. és 7. számú mellékletek)

Az ökológiai tanúsító szervezettel kötött szerződés másolata. (amennyiben a támogatást igénylő támogatási kérelmet adott be a VP ökológiai gazdálkodásra való áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása pályázati felhívásra és csatolta az ökológiai tanúsító szervezetek valamelyikével kötött szerződést vagy a VP egyéb felhívásának támogatási kérelméhez már csatolta az említett szerződést, akkor annak ismételt beküldése nem szükséges.

Állatjóléti felelős alkalmazásának igazolása, alátámasztó okirat (bizonyítvány) (10. számú melléklet).

Állatjóléti felelősről tett nyilatkozat (11. számú melléklet)