Amennyiben az agrár-környezetgazdálkodási pályázatban vállalásra került a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok) visszaforgatása a talajba. Mivel a kalászos gabonák betakarítása már részben megtörtént, így aktuális lehet az érintett agrotechnikai művelet bejelentése. A felhívás alapján a területen képződő melléktermék visszaforgatása esetén a munkálat elvégzésének helyét és időpontját a munkavégzést követő 15 napon belül be kell jelenteni a Magyar Államkincstár egységes kérelem felületén.

Továbbá fontos figyelni zöldtrágyázási kötelezettségre is (szervestrágyázással helyettesíthető), amelyet a kötelezettségvállalási időszakban vállalástól függően egy vagy két alkalommal kell elvégezni. 

Zöldtrágyanövény: olyan vetett növényfaj vagy növényfajok keveréke, amely legalább 60 napig növénytakaróként beborítja a talajt és a talajtermékenység javításának céljából teljes tömegében a talajba bedolgozásra kerül, ahol az árvakelés nem minősül zöldtrágyanövénynek.

A zöldtrágyázás céljából elvetett vagy elvetni kívánt másodvetést a 22/2016. (IV. 5.) FM rendelet 20. paragrafusában foglalt szabályok szerint be kell jelenteni az Egységes Kérelmen (vetést, a betakarítást vagy beforgatást követő tizenöt napon belül).

Kizárólag ellenőrzött (fémzárolt) szaporítóanyag felhasználása szakmailag elvárható mennyiségben adott területegységre vetítve” előírást az előírással érintett területek összességén, minden növénykultúrára (másodvetésre, zöldtrágyára is) vonatkozóan be kell tartani.

A felhívás 18. számú melléklete tartalmazza a zöldtrágyanövények listáját.

További vállalás lehet középmély lazítás elvégzése a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal. Az érintett agrotechnikai művelet elvégzésének helyét és időpontját a munkálat elvégzését követő 15 napon belül kell bejelenteni az elektronikus felületen keresztül. 

Ha a támogatást igénylő határidőn belül nem tesz eleget az agrotechnikai műveletek (zöldtrágyázás, középmély lazítás, szervestrágyázás, területen képződő melléktermékek (különböző szalma- és szármaradványok visszaforgatása) bejelentési kötelezettségének, akkor a mulasztással érintett agrotechnikai művelet nem kerül figyelembevételre az előírások teljesítésének vizsgálatakor.