A kötelezettségvállalás 2019. január 1-től 2023. december 31-ig tart, vagy amennyiben a támogatást igénylő él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, akkor 2019. január 1-től 2024. december 31-ig tart. Ha a kötelezettségvállalási időszak ötödik évét követő évre vonatkozik a kötelezettség átvétele, akkor a kötelezettségvállalási időszak szintén 2019. január 1-től 2024. december 31-ig tart.

A támogatást igénylőnek a képzési kötelezettséget a kötelezettségvállalási időszakban egyszer, 2023. december 31-ig kell teljesítenie (függetlenül attól, hogy a Kedvezményezett él-e a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, vagy sem). Abban az esetben, ha a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítási idejére esik a kötelezettség átadása, a képzési kötelezettséget – a (2) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével – 2024. december 31-ig kell teljesítenie a támogatást igénylőnek, kivéve, ha már 2019. január 1-től ökológiai gazdálkodási támogatásban részesült, úgy a képzést 2023. december 31- ig kell teljesítenie.

A meghosszabbítás előtti támogatási jogviszony során megállapított meg nem felelések nem kerülnek figyelembevételre a hosszabbítás évében megállapított meg nem felelésekre hozott szankciók ismétlődő jellegének tekintetében.

A hatodik év vonatkozásában megállapított meg nem felelések, illetve visszavonási kérelmek alapján keletkezett visszakövetelések nem érintik az első 5 év kifizetéseit.

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását az Államkincstár által rendszeresített és az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával kérelmezhetik, 2023. október 16-tól 2023. november 15-ig terjedő időszakban. Azon támogatást igénylők nyújthatnak be kérelmet a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan, akik a kérelem beadásának időpontjában részt vesznek a programban.

Zöldugar fogalma: az első öt támogatási évben legalább három egymást követő, a hatodik támogatási évben legalább egy évig tartó zöld növényi borítottság, amelyet legalább három faj - amelyből legalább egy évelő pillangós - vetésével alakítottak.