A Magyar Államkincstár elkezdi az ügyfélkapura kiküldeni a 2023. évi egységes kérelemhez kapcsolódó ötödik, egyben ebben az évben utolsó körös tájékoztató leveleket.

Ezen tájékoztató levelet azon ügyfelek kapják, akik kérelmében

  • Betervezett, ám még tényleges vetési dátummal nem rendelkező hagyományos vagy zöldtrágyázás céljából elvetni kívánt másodvetés található;

A tényleges vetés dátumát a vetéstől számított 15 napon belül kell bejelenteni. Hagyományos másodvetés vagy zöldtrágyázás céljából vetett másodvetés 2023. október 31-ig valósítható meg a 2023. év tekintetében.

  • Betervezett, de a tervezési adatok sorában tényleges megvalósítási dátummal nem rendelkező, Agro-Ökológiai Programot (továbbiakban: AÖP) érintő agrotechnikai művelet található;

Az AÖP jogcím keretében a 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között elvégzett készítmény kijuttatások fogadhatók el.

Olyan esetben is kaphat az ügyfél tájékoztatást, ha egy adott agrotechnikai művelet tervezett elvégzésének dátuma és a tényleges elvégzés dátuma nem egy sorban került berögzítésre. Ezen esetben új bejelentésre nincs szükség!

  • Az AÖP keretében Natura 2000 gyep és egyéb gyep földhasználati kategória esetén választható gyakorlatok közül a „Kizárólag alternáló kasza használata” gyakorlat vállalása szerepel, de még nem küldött be minden vállalt földhasználati kategóriában külön-külön legalább egy georeferált fényképet;

Az AÖP jogcím keretében a 2023. január 1. és 2023. december 31. napja között elvégzett kaszálás és az alternáló kaszáról ezen időszakban beküldött georeferált fénykép fogadható el.

Amennyiben a tájékoztató levél kizárólag az alternáló kaszáról készült fénykép beküldésének elmaradásáról szól, az összesítő táblázat üresen marad.

  • A másodvetés esetén a tényleges vetés dátuma a munkavégzés elkészültéig bejelentésre került, de a tényleges betakarítás/beforgatás dátuma még nem került beküldésre;

A másodvetések tényleges beforgatási/betakarítási dátumát a beforgatást/betakarítást követő 15 napon belül kell bejelenteni.

Felhívják a figyelmet arra, hogy jogcímenként eltérő ideig kell a másodvetést a területen tartani.

Fontos megjegyezni, hogy a 2024. évi egységes kérelem indulásakor a Kincstár nem tekinti automatikusan beforgatottnak/betakarítottnak a másodvetéseket! A betakarítási/beforgatási dátum bejelentése nélküli másodvetések pedig az azokkal vállalt kötelezettségek nem teljesülését jelentik, tekintettel arra, hogy a bejelentés elmaradása miatt a másodvetés nem elfogadhatónak minősül!