Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról szóló 26/2014. (XI.20.) FM rendelet (a továbbiakban: támogatási rendelet) alapján az anyakecskét tartó mezőgazdasági termelő (a továbbiakban: kérelmező) az anyakecske tartásához 2021. évben kizárólag vissza nem térítendő átmeneti támogatást vehetnek igénybe, a kérelmező rendelkezésére álló szabad átmeneti támogatási keretének összegéig.

Az átmeneti támogatás tekintetében anyakecske minden olyan, a kecskefajhoz tartozó nőivarú állat, amely legkésőbb 2021. március 19-én született, és amelyet a mezőgazdasági termelő 2022. március 19-éig birtokon tart.

Támogatás mértéke:

Az átmeneti támogatás mértéke 8 200 forint/anyakecske, azzal, hogy a támogatás országos szinten a tárgyévre vonatkozóan legfeljebb 32 000 egyed után nyújtható.

Támogatási kérelem benyújtásának módja:

Elektronikusan, a - www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

Elektronikus kérelemkezelés → Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások → Válságkezelő Program – Anyakecsketartás átmeneti támogatása menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

A nem elektronikus úton benyújtott támogatási kérelmet a Kincstár visszautasítja, az egyéb nem elektronikusan benyújtott dokumentum a döntés meghozatalánál nem vehető figyelembe.

A benyújtási határidő:

  1. szeptember 21. 00:00:00 és 2021. október 30. 23:59:59 között (2021.november 2. 23:59:59 )

Az átmeneti támogatási kérelem módosítására, annak a benyújtását követő naptól két napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig 2021. november 2-án 23:59:59-ig van lehetőség.

 

A támogatási kérelemhez mellékelni kell a Magyar Juhtenyésztők és Kecsketenyésztők Szövetségének az igazolását  is!