Az éghajlat és környezet szempontjából előnyös mezőgazdasági gyakorlatokra nyújtandó támogatás igénybevételének szabályairól, valamint a szántóterület, az állandó gyepterület és az állandó kultúrával fedett földterület növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban tartásának feltételeiről szóló 10/2015. (III. 13.) FM rendelet (a továbbiakban: Zöldítés rendelet) 1. § 20. pontja alapján az ökológiai jelentőségű másodvetést tárgyév október 1. napjáig kell elvetni.

Az október 1. napját követően elvetett ökológiai másodvetés bejelentésére nincs lehetőség.

Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások igénybevételével kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 22/2016. (IV.5.) FM rendelet 20. §-a alapján a másodvetések tényleges vetését a tényleges vetés megtörténtét követő 15 napon belül kell bejelenteni az egységes kérelemben, mely a másodvetés elfogadhatóságának feltétele. Amennyiben tehát a tényleges vetés dátuma és a tényleges vetés dátumának bejelentésének napja között több mint 15 nap telik el, az ökológiai másodvetés elutasításra kerül.

Továbbá figyelni kell arra is, hogy a Zöldítés rendelet 22. § 3. pontja alapján az ökológiai másodvetésnek a tényleges vetéstől számított legalább 60 napig a mezőgazdasági termelő földterületén kell lenni, mely időszak alatt tilos növényvédő szert használni, beleértve a csávázott vetőmag használatát. Amennyiben az ökológiai másodvetés a vetést követő 60 napon belül beforgatásra vagy betakarításra kerül, abban az esetben az EFA másodvetés elfogadására nincs lehetőség.

Amennyiben az ökológiai másodvetés vetésekor bejelentett növények keveréke a tervezetthez képest eltér, de a Zöldítés rendelet 3. mellékletében meghatározott EFA másodvetésként figyelembe vehető növények keverékét vetette, abban az esetben az egységes kérelemben a tényleges vetés bejelentésekor a valóságnak megfelelően az elvetett növényeket jelentse be (az egységes kérelemben nincs lehetőség olyan kultúra megjelölésére, ami nem felel meg az EFA másodvetés követelményeinek). A mezőgazdasági termelő a megfelelő vetőmag elvetését gazdálkodási naplóval tudja igazolni.

Előfordulhat továbbá olyan eset, amikor az ökológiai másodvetést nem a tervezett helyen valósítják meg. Ebben az esetben az egységes kérelem beadó felületén törölni kell az érintett tervezett másodvetést és pontosításként kell felvenni a megvalósítás helyén azt. Ebben a 2021. évi egységes kérelem adatváltozás felhasználói kézikönyvének 2.3.2.10.3.  pontja nyújt segítséget mindenkinek, amely az alábbi linken található: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/0/EK_2021_adatv%C3%A1ltoz%C3%A1s_bead%C3%A1s_FELH_KK/