A tenyészbika tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 41/2019. (VIII. 30.) AM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján, a 2021. évben kizárólag vissza nem térítendő átmeneti támogatást igényelhet – a húshasznú szarvasmarha- és bivalyágazat termelési hatékonyságának, valamint a szarvasmarha-, és bivalyállomány genetikai színvonalának növelése érdekében – az állattartó (kérelmező) az apaállat támogatási időszakban történő első tenyésztésbe állítása esetén.

 

Mekkora a támogatás mértéke?

Az átmeneti támogatás összege a támogatási időszakban tenyésztésbe állított apaállatonként

a) húshasznú tenyészbika esetén 750 ezer forint,

b) hústípusú magyartarka tenyészbika esetén 650 ezer forint,

c) magyar szürke tenyészbika esetén 400 ezer forint,

d) bivaly tenyészbika esetén 300 ezer forint azzal, hogy a támogatás nem haladhatja meg az állattartó és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülű vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad átmeneti támogatási keretet.

 

Támogatási kérelem benyújtása:

A támogatási kérelem az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon

  1. szeptember 1. 00:00:00 és 2021. szeptember 20. 23:59:59 között

az Elektronikus kérelemkezelés → Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások → Válságkezelő Program –Tenyészbika átmeneti támogatás menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Egy kérelmező egy támogatási időszakban kizárólag egy átmeneti támogatás iránti kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelemhez csatolni kell a tenyésztőszervezet igazolását arról, hogy a támogatási kérelemben megjelölt ENAR-számú és központi lajstromszámú állategyed a támogatási időszakban apaállatnak minősül, és azt a kérelmező a Rendelet 4. § (1) bekezdés d) pontja szerint tenyésztésbe állította.

A vonatkozó közlemény 1. számú mellékletében ajánlásként szerepel igazolásminta.

A támogatási kérelem módosítására a benyújtását követő naptól két napon belül, de legkésőbb a benyújtási határidő végéig 2021. szeptember 20-án 23:59:59-ig van lehetőség.