Megjelent A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 44/2020. (2020. 05. 21.) számú Közleménye  A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

Megnyílt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján az élelmiszerlánc-felügyeleti díj elektronikus bevallási felülete. A 2020-as bevallásokat 2020. május 31-ig kell benyújtania az élelmiszerlánc szereplők többségének. Az országos járványhelyzetre tekintettel ugyanis – a Kormány rendelkezése alapján – a vendéglátás, a közétkeztetés és a turisztika ágazatokban érintett cégek esetében 2020. szeptember 30-ra módosul a határidő.

Az egységes kérelem benyújtási határideje: 2020. május 15.

Az egységes kérelem a 2020. május 15-i határidőt követően további 25 naptári napig, 2020. június 9. napjáig benyújtható, de ebben az esetben a megállapított támogatási összeg – minden támogatási jogcím tekintetében – munkanaponként 1 %-kal csökkentésre kerül.

Az állatok naprakész nyomonkövetése a jelenlegi járványhelyzetben kiemelten fontos. A hatékony járványügyi intézkedések előfeltétele, hogy a hatóság pontos információval rendelkezzen minden állatról, azaz tudja, hogy egy adott tenyészetben hány állatot tartanak. A több tartási hellyel rendelkező állattartóknak legkésőbb 2020. június 15-ig kell nyilatkozniuk a pontos adatokról a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) e célra létrehozott elektronikus felületén.

A VP tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtása is az egységes kérelem keretében történik.

Gazdálkodási év: 2019. május 1. - 2020. április 30.

A 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 4. § alapján Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (8) és (9) bekezdésétől eltérően a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazatokban működő felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek 2020. évben a felügyeleti díj bevallására vonatkozó kötelezettségét és az első részlet megfizetését 2020. szeptember 30-ig kell teljesítenie.

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet, valamint a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a veszélyhelyzet ideje alatt egyes agrárszabályozási tárgyú rendelkezések eltérő alkalmazásáról szóló 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet rendelkezéseire, szükségessé vált a kihirdetett veszélyhelyzet (a továbbiakban: veszélyhelyzet) idejére az Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) történő nyilvántartásba vétel és változás bejelentés átmeneti szabályairól szóló közlemény kiadása. (A Magyar Államkincstár 25/2020. (IV. 21.) számú KÖZLEMÉNYE)

Kik jogosultak támogatásra?

Támogatásra jogosultak azok a mezőgazdasági termelők, akik az egységes kérelemben bejelentett, hasznosítási kódok szerinti szántóföldi kultúrák termesztésére, valamint ültetvény művelésére szolgáló mezőgazdasági terület vonatkozásában a Felhívás (Felhívás)  szerinti „A”, „B” vagy „C” típusú mezőgazdasági biztosítási szerződést kötnek.

A Biokontroll Hungária felhívása alapján a közeljövőben az Agrárminisztérium és a Magyar Államkincstár adategyeztetést tervez, melynek során tisztázni szeretnék, kik azok, a Vidékfejlesztési Programban támogatott gazdálkodók, akik vállalásaik között szerepel az ökológiai gazdálkodás.

Számos támogatási kérelem benyújtásakor mellékelték a pályázók vmelyik tanúsító szervezet által kiállított szándéknyilatkozatot arról, hogy sikeres pályázat esetén az ökológiai gazdálkodásnak részükről nincs akadálya.

Újra lehetőség nyílik a tenyészkos és tenyészbak vásárlásához nyújtott támogatás igénylésére. A jelenlegi helyzetben nemcsak postai úton, hanem elektronikusan is lehetőség van a kérelem benyújtására. 

Az állattartó a tenyészetében lévő anyajuh minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészkos, anyakecske minden megkezdett ötven egyedszáma után egy tenyészbak tenyésztésbe állításához igényelhet támogatást.

Ha a tenyészetben lévő anyajuhok vagy anyakecskék száma nem éri el az ötvenet, akkor egy tenyészkos, illetve egy tenyészbak után igényelhető támogatás.