A VP tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás kifizetési kérelmének benyújtása is az egységes kérelem keretében történik.

Gazdálkodási év: 2019. május 1. - 2020. április 30.

A támogatás jellege: Vissza nem térítendő, normatív támogatás

A támogatás mértéke: Támogatott egyedlétszám alapján kerül meghatározásra.

A Felhívás 1.2. pontja alapján az összes rendelkezésre álló keret: 36,53 milliárd Ft.

A tranzakciós költségek megtérítésének mértéke 3 eurónak megfelelő forintösszeg/ÁE/év átalányköltség.

Támogatás az alábbi feltételeknek megfelelő állatra nyújtható be:

  • tejhasznú szarvasmarha (borjú, üsző, tehén korcsoportú) - a Felhívás 4. számú melléklete szerinti fajták;
  • a gazdálkodási évben (2019. május 1. - 2020. április 30.) a kérelmező tenyészetében megfordult az állategyed

A támogatásra az a termelő jogosult, aki:

  • betartja a Felhívás 3.4.1 pontjában foglaltakat;
  • teljesíti a Felhívás 5.1 fejezet I. alfejezetének 1. pontjában foglaltakat: támogatói okirattal rendelkezik vagy támogatási kérelmet nyújtott be, illetve kötelezettség átadására irányuló kérelemben a kötelezettség átvevőjeként szerepel, de jogerős hatályos döntés még nem született;
  • betartja az alábbi rendeletekben foglalt szabályokat:

- 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről,

- 119/2007. (X. 18.) FVM rendelet a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről.

Gazdálkodási napló vezetése:

Azon kedvezményezett, aki a természetes körülmények biztosítása kiegészítő támogatás keretében vállalt kötelezettsége, a Pályázati Felhívás 3.4.1 fejezet VI.alfejezet 4.pontja alapján Gazdálkodási Napoló vezetésére kötelezett.

Kifizetés: A támogatás folyósításának alapja a kifizetési igénylésben szereplő, a gazdálkodási évben az ENAR nyilvántartásban szereplő, a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által leigazolt és a támogatási jogosultságoknak megfelelő állategyedek alapján megállapított állategység.