Megnyílt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) honlapján az élelmiszerlánc-felügyeleti díj elektronikus bevallási felülete. A 2020-as bevallásokat 2020. május 31-ig kell benyújtania az élelmiszerlánc szereplők többségének. Az országos járványhelyzetre tekintettel ugyanis – a Kormány rendelkezése alapján – a vendéglátás, a közétkeztetés és a turisztika ágazatokban érintett cégek esetében 2020. szeptember 30-ra módosul a határidő.

A 122/2020. (IV. 16.) Korm. rendelet 4. § alapján Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § (8) és (9) bekezdésétől eltérően a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott ágazatokban működő felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek 2020. évben a felügyeleti díj bevallására vonatkozó kötelezettségét és az első részlet megfizetését 2020. szeptember 30-ig kell teljesítenie.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük.

Felügyeleti díjat köteles fizetni az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely): * 

 1. a) az élelmiszer-termelési, tenyésztési, kísérleti célból tartott állatokat forgalomba hozza,
 2. b) élelmiszer-, takarmány-termelési célból termesztett növényt, vetőmagot, növényi terméket, illetve az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti szaporító és ültetési anyagot, forgalomba hozza,
 3. c) élelmiszert állít elő vagy forgalomba hoz, beleértve a vendéglátást és közétkeztetést,
 4. d) takarmányt állít elő vagy forgalomba hoz,
 5. e) állatgyógyászati készítményt, állatgyógyászati terméket állít elő vagy forgalomba hozza,
 6. f)engedélyköteles terméket, illetve EK-műtrágyát állít elő vagy forgalomba hoz,
 7. g) állati eredetű melléktermék kezelését, felhasználását, további feldolgozását, szállítását végzi vagy az ezekből származó terméket forgalomba hozza,
 8. h) élő állat szállítást végző vállalkozást, továbbá élőállat-szállító járművek mosását és fertőtlenítését végző helyet, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantént), állatrakodót, gyűjtőállomást, kereskedői telepet, etető-itató állomást, pihentető állomást, állatvásárt üzemeltet,
 9. i) szaporítóanyag előállítást és tárolást végez,
 10. j) növény-egészségügyi, állat-egészségügyi, élelmiszer- vagy takarmányvizsgáló laboratóriumot üzemeltet,
 11. k) az állatok jelölésére szolgáló eszközt forgalomba hoz.

 

Emellett a NÉBIH oldalán található a TEÁOR-táblázat is, mely segítséget nyújt annak meghatározásában, hogy az egyes tevékenységi körök felügyeleti díj kötelesek-e.

A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni, amelynek használatához a bevallásra kötelezett vagy annak meghatalmazottja részéről ügyfélkapus regisztráció szükséges

Már elérhető az élelmiszerlánc-felügyeleti díj elektronikus bevallási felülete a Nébih honlapjának Ügyfélprofil menüpontjában. A meghatalmazások kezelésére és létrehozására szintén e menüpontban van lehetőség, ahol – az ügyfélkapus azonosítást és belépést követően – megtalálhatóak az előző évek során elkészült meghatalmazások is. Az idei évtől az önálló képviseleti joggal rendelkezők már meghatalmazás készítése nélkül is eljárhatnak cégük nevében.

A díjbevallás beadási határideje: 2020. május 31.

Az ügyintézés első lépéseként mindenképp tanácsos ellenőrizni a rendszerben elérhető céges és meghatalmazotti adatokat. 

Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj első részletét 2020. július 31-ig kell majd rendezniük az érintetteknek. Fontos, hogy a vendéglátás, a közétkeztetés és a turisztika ágazatok vállalatai esetében e határidő is 2020. szeptember 30-ra módosul. 

Mentesül a felügyeleti díj bevallási és fizetési kötelezettség alól a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági kistermelő kizárólag az őstermelői tevékenysége vonatkozásában.

A bevallási vagy fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelme esetén a hatóság mulasztási bírságot, illetve késedelmi pótlékot szabhat ki, amelynek legmagasabb összege ötszáz millió forint.