A MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 3./2020. (I.27) számú KÖZLEMÉNYE a 2020-as támogatási évi termeléshez kötött- és átmeneti nemzeti anyajuhtartás támogatás igényléséről

 Benyújtási határidő: 2020. március 20.

A kérelemhez a támogatási évhez kapcsolódó K1350 instruktori igazolás másolati példányát kell csatolni. A benyújtás elektronikusan, ügyfélkapun keresztül történik.

Instruktori igazolás: 

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/documents/20182/8009719/K1350_instruktori+igazol%C3%A1s_2020.pdf/28b926fe-855d-453a-8254-beb7ed0dd0e5

Még öt nap maradt a web-GN benyújtására. Idén is január 31-ig kell benyújtani elektronikus úton a gazdálkodási napló egyes adatait (web-GN) a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak (NÉBIH).

Határidő: 2020. január 30.
A termeléshez kötött és az átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatás esetében a termékenyítési, szaporítási események bejelentésére vonatkozó határidő a támogatási évet követő év január 30.

A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni adó-visszaigénylés benyújtható a Jövedéki adó törvény szerint a tárgyévet követő év január hónapjának 20.napjától.

Kinek kell benyújtania nitrátjelentést?

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján:

A gazdálkodási naplót január 1. és január 31. között kell beküldeni. A határidő jogvesztő, azaz január 31. 24.00 óra után nincs lehetőség az adatszolgáltatás pótlására.

Kinek kell gazdálkodási naplót beküldenie?

A Magyar Közlöny 2019. december 18. szerdai számában (http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK19209.pdf) megjelent módosítások értelmében a következő változások lépnek hatályba 2019. december 21-től a 2014. és 2015.évben igényelhető fiatal gazda támogatások vonatkozásában.

Amennyiben a kötelezettégvállalási időszak alatt a támogatásra való jogosult körülményeiben vagy annak egy részében olyan változás következik be, melynek hatására kötelezettségátadásra kerül sor, az alábbi szempontokat kell figyelembe venni.

Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (VP4-10.1.1-15, VP4-10.1.1-16)

Kötelezettségátadásra vonatkozó szabályok:

A Magyar Államkincstár oldalán ( https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ ) pontosan megtudhatjuk az alábbi lépések segítségével, hogy milyen jogcímben, mekkora összegű támogatást, és azt mikor utalta a Kincstár az ügyfélnek.

A felhívás felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

  1. Erdőgazdálkodásban használt gépek, eszközök beszerzése
  2. Fatermékek felkészítését szolgáló gépek beszerzése
  3. Erdei gomba, gyógynövény és vadgyümölcs feldolgozását vagy tárolását szolgáló fejlesztés