A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet alapján a sertéstartók vágósertés és tenyészkoca süldő (a továbbiakban együttesen: sertés) tartása során az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére – az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely; a tartási rendszerben természetes feltétel; a verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek; az almozás; a megfelelő mikroklíma biztosítására – vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe, amennyiben vállalják a támogatott tevékenység egy éven át történő folytatását.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) 2019. november 15. és december 15. között mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2019” címmel, az Európai Parlament és a Tanács 1165/2008/EK és 543/2009/EK rendeleteinek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) 2019. évre szóló jogi szabályozásának megfelelően.

Kárenyhítő juttatás iránti kérelmet idén a gazdálkodók 2019. december 2. (tekintettel arra, hogy 2019. november 30. munkaszüneti napra esik) napjáig nyújthatnak be, kizárólag a Magyar Államkincstár (Kincstár) MKR (Mezőgazdasági Kockázatkezelési Rendszer) elektronikus kérelembenyújtó felületén.

Az AKG támogatásban résztvevő gazdálkodóknak egyszer kötelező, de további egy alkalommal választható előírás az „5 év alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása”.

Az AKG támogatást igénylőnek az Államkincstár felé az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatványon, ügyfélkapun keresztül be kell jelentenie az alábbi agrotechnikai műveleteket:

Kiesés-pótlás bejelentési kötelezettsége van mindazon ügyfeleknek, akik termeléshez kötött, illetve átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatási kérelmet nyújtottak be, és a kötelező birtokon tartási időszak alatt a kérelemben bejelentett egyedek az ügyfél állományából kiestek.

A birtokon tartási kötelezettség a támogatási kérelem benyújtását követő naptól számított 6 hónapig áll fenn. Az állat kiesésének bejelentése és megfelelő pótlása esetén a birtokon tartási kötelezettség teljesítettnek tekintendő.

Európai uniós adatszolgáltatási előírás teljesítése érdekében a NÉBIH október második felétől 5000 gazdálkodót szólít fel az elektronikus permetezési napló beküldésére.

Ahogy már korábban, 2019-ben is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül érkeznek meg az adategyeztetésre felszólító végzések. Ez azt jelenti, hogy – a saját ügyfélkapus benyújtástól eltekintve – ebben az évben NEM az érintett gazdák, hanem a képviselőik (meghatalmazottak, elsődleges képviselő, kamarai meghatalmazottak) kapják meg a végzéseket.

 

Évente mezőgazdasági területre szervestrágyával kijuttatott nitrogén hatóanyag mennyisége nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket, beleértve a legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát, továbbá a szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal, valamint szennyvíziszap komposzttal kijuttatott mennyiséget is. Legeltetésből, továbbá az állattartó telepről származó kijuttatásra kerülő nitrogén hatóanyag mennyiségének meghatározásakor az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről 1. számú mellékletében meghatározott értékekkel kell számolni.

Az agrárminiszter 47/2019. (X. 14.) AM rendelete az agrártámogatások 2019. évi mértékének megállapításáról

A Magyar Államkincstár 28/2018. (V. 7.) számú KÖZLEMÉNYE az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtását megkönnyítő nyomtatvány közzétételéről határozza meg az eljárás menetét.