Június 15-én lejár a több tartási hellyel rendelkező állattartók adategyeztetésének a meghosszabbított határideje. A Nébih felhívja az önálló tenyészetek ENAR-felelőseinek és a megyei körzetbe sorolt tenyészetek kapcsolattartóinak a figyelmét, hogy eddig az időpontig végezhetik el a vonatkozó bizonylaton az adategyeztetést. A zökkenőmentes ügyintézés érdekében érdemes az adatszolgáltatást mielőbb megtenni.

Az adminisztráció megkönnyítése érdekében a Nébih kifejezetten erre az adategyeztetésre kialakított egy egységes bizonylatot, melynek segítségével akár elektronikus úton is teljesíthető a kötelezettség, és az adatok rögzítésével a változások az adatbázisban is automatikusan átvezetésre kerülnek.
 Az „1418 – Komplex bizonylat” számos, jelenleg használatos bizonylatot összevonva, egy lépésben teszi lehetővé 

  • a tenyészetek adatainak módosítását, korábban be nem jelentett adatainak rendezését,
  • az állatok tényleges tartózkodási helyének bejelentését, 
  • tartási helyek lezárását és azok adatainak módosítását, 
  • füljelzők átkötését, 
  • létszámadatok bejelentését

Állat egyedadatok bejelentésére, módosítására, hibalevelek kezelésére nem alkalmas, azokat továbbra is a megszokott módon és bizonylatokon kell az állattartóknak megadni.
Az önálló tenyészetek tartói, ENAR-felelősei számára a komplex bizonylat a webALI felületén érhető el (https://upr.nebih.gov.hu/). 
Megyei körzetbe sorolt tenyészetek esetében az állattartók körzeti kapcsolattartójuk segítségével tehetnek eleget kötelezettségüknek. A kapcsolattartók szintén a jól megszokott webALI felületén (https://upr.nebih.gov.hu/) férnek hozzá a bizonylathoz.


Az adategyeztetés határideje: 2020. június 15.


Amennyiben a fenti határidőig az adategyeztetés nem valósul meg, akkor az informatikai rendszerben a tartási hely és tenyészet összerendelés automatikusan megtörténik. Az eljárás során történt változásokról (új tenyészetkódok, állatok esetleges átkötése stb.) a Nébih értesíti az állattartókat.
Az adategyeztetés részeként a marhalevelet az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hivatalból kiállítja, az állattartónál már rendelkezésre álló sertés ENAR füljelzők továbbra is felhasználhatóak, így az átállásnak e tekintetben nincs anyagi vonzata. 
Az állattartóknak arra is figyelniük kell, hogy amennyiben a Magyar Államkincstárnál az érintett tenyészetre vagy tartási helyre vonatkozóan támogatást vesznek igénybe a bekövetkezett adatváltozást a Magyar Államkincstárnál is be kell jelentenie. Az adatváltozással kapcsolatos pontos teendőkről a Magyar Államkincstár honlapján vagy ügyfélszolgálatán tájékozódhat: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu