Június 19-ig van lehetőség az egységes kérelmek előzetes ellenőrzésekor feltárt hibák szankciómentes javítására.

Az érintett gazdálkodóknak a Magyar Államkincstár által megküldött végzésben szereplő megállapítások alapján lehetőségük van az egységes kérelmük szankciómentes pontosítására, illetve egyéb adatváltozás bejelentésére. A rendelkezésre álló határidő a 809/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk (4) bekezdése és 15. cikk (2a) bekezdése alapján az egységes kérelem szankciómentes benyújtására vonatkozó határnaptól (május 15.) számított 35 nap, azaz legkésőbb 2019. június 19-ig.

A felülvizsgálat az alábbiakra terjedhet ki:

  • Amennyiben a kérelem túligényléssel érintett, abban az esetben a végzés mellékletében „Túligénylések” részében található táblák igényelt területeinek – elsősorban az igényelt terület méretének – felülvizsgálata szükséges. Amennyiben a ténylegesen hasznosított és jogszerű földhasználattal alátámasztott terület eltér a kérelmében igényelt területtől, abban azesetben a terület igénylési adatainak pontosítása szükséges.
  • Amennyiben a kérelemben szereplő táblarajz átfedéssel érintett, abban az esetben a végzésben melléklet „Tolerancia feletti tábla/EFA elem átfedések” részében található táblái igényelt területeinek – elsősorban az igényelt terület rajzának – felülvizsgálata szükséges. Amennyiben a ténylegesen hasznosított és jogszerű földhasználattal alátámasztott terület, valamint a tábla/EFA elem elhelyezkedése eltér a kérelmében igényelttől, abban az esetben a tábla/EFA elem igénylési adatainak pontosítása szükséges.