A Magyar Államkincstár közleményében jelentette meg a fellebbezés előterjesztését megkönnyítő nyomtatványát, amely a jogban kevésbé jártas gazdálkodóknak is nagy segítséget nyújt.


Az agrár- és vidékfejlesztés terén történt feladatátszervezésből adódóan a fellebbezéseket az agrárminiszternek címezve kell előterjeszteni a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 57/A. § (1a) és (1c) bekezdései alapján. A változást a Magyar Államkincstár a fellebbezés benyújtását megkönnyítő nyomtatvány közzétételéről szóló 16/2019. (IV. 23.) számú közleményében ismerteti.

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/16-2019-iv-23-szamu-kincstar-kozlemeny  

Fontos azonban, hogy a nyomtatványt továbbra sem lehet alkalmazni a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendelet hatálya alá tartozó Vidékfejlesztési Program (VP) és a Magyar Halászati Operatív Program (MAHOP) keretében meghirdetett intézkedések kapcsán hozott döntések, értesítések elleni kifogások előterjesztéséhez.