Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése című Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett pályázaton támogatói okirattal rendelkezők figyelmébe.

 

Az érintett felhívásban nyertes projekttel rendelkező gazdálkodók a támogatói okiratot 2018. március hónap elején vették át. Abban az esetben, ha többszöri elszámolást jelöltek meg a támogatási kérelemben, akkor a felhívás és az irányadó jogszabály alapján a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül el kell számolni a támogatási összeg legalább 10%-val. Mivel a projekt megkezdését több tényező is befolyásolhatta (közbeszerzési eljárás, műszaki tartalom módosításához kapcsolódó engedélyezési eljárás, finanszírozáshoz kapcsolódó pénzintézeti ügyintézés), így a támogatást igénylők jelentős része még nem kezdte meg a beruházás megvalósítását. Ezért szeretnénk néhány hasznos információval szolgálni, hogy bizonyos eljárási cselekmények elvégzése időben történjen meg.

A fenti bekezdésben említett 12 hónapos határidő csak a többszöri elszámolást választó pályázókra vonatkozik, amennyiben valaki egyszeri elszámolást jelölt meg, úgy annak „csak” a 24 hónapos megvalósítási határidőre kell figyelnie. Mivel a felhívás alapján nem szerepel tiltás (időbeli korlát sem) arra vonatkozóan, hogy változásbejelentés keretében lehessen kérelmezni a többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra való áttérést, így a 12 hónapos határidő letelte előtt (ha szükséges) kezdeményezhető a módosítás.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az előleg igényléssel érintett projektek esetében a felhívás alapján nem lehet áttérni egyszeri elszámolásra. Mivel a Vidékfejlesztési Program keretében a finanszírozás megkönnyítése érdekében lehetőség van/volt előleg lehívására (támogatási összeg max. 50%-ig), így többen éltek ezzel a lehetőséggel. Tehát azoknál a projekteknél, ahol előleg lehívása történt meg és még nem került benyújtásra kifizetési kérelem, a március elején lejáró 12 hónapos határidő szigorúan betartandó és jogvesztő.

Mindenkinek közös célja, hogy a Vidékfejlesztési Programból minél több forrás kerüljön kifizetésre, így nagyon fontos az egyes határidők betartása és figyelemmel kísérése, amellyel el tudjuk érni, hogy egy sikeres és befejezett projekt maximális támogatásban részesülhessen.