ÉLIP, azaz a Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban c. felhívás

 ( VP3-4.2.1-4.2.2-18)

 A támogatási kérelmek benyújtására 2019. január 2. napjától 2021. január 4. napjáig van lehetőség.

Külön megjelölt értékelési határnapok vannak, mely szakaszokon belül beérkezett projekteket együttesen bírálják el. Attól függően, hogy a keretösszeg milyen mértékben merül ki, az Irányító Hatóság IH közleményben rendelkezhet a pályázatok benyújtási lehetőségének felfüggesztéséről vagy a felhívás lezárásáról.

A tartalmi értékelési szempontok alapján a következőket kell figyelembe venni a benyújtandó pályázati anyag összeállításánál (annak igazolására szolgáló dokumentumok):

 • A projekthez kapcsolódó ökológiai gazdálkodás folytatása és/vagy ökológiai termék feldolgozásának folytatása és/vagy ökológiai minősítéssel való rendelkezés vagy legkésőbb az első időközi kifizetési kérelemhez az átállásra vonatkozó kötelezettségvállalás benyújtása – max. 3 pont (Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, illetve Hungária Öko Garancia Kft. igazolása, illetve nyilatkozat a kötelezettségvállalás tekintetében.)
 • A projekt kapcsolódik valamely korábbi, a Vidékfejlesztési Program keretében támogatott fejlesztéshez. – max. 2 pont (Támogatói okirat)
 • A projekthez kapcsolódó termelői csoporti, vagy termelői szervezeti, illetve kapcsolódó szakmai vagy szakmaközi szervezeti tagság.- max. 4 pont (TCS, TÉSZ, szakmai/szakmaközi szervezet igazolása a tagságról)
 • Energiahatékonyság javításra irányuló tevékenység és/vagy megújuló energiaforrás hasznosítás – max. 18 pont (Fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítésére vonatkozó kalkuláció)
 • Megújuló energiaforrás használata.- max. 18 pont (A százalékos arány teljesülését alátámasztó energetikai számítás, valamint a berendezések műszaki terve/leírása.)
 • Környezeti szempontok érvényesítése: ISO 14001 szabvány megléte. – max. 4 pont (Igazoló dokumentum)
 • A projekttel érintett üzem vonatkozásában a foglalkoztatotti létszám növelése (Egy újonnan létrehozott munkahelyre eső támogatási összeg)- max. 6 pont (A támogatást igénylő nyilatkozata)
 • Térségi szempontok érvényesítése. A fejlesztés megvalósításának helye a Kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014 (XI. 26.) Korm. rendelet alapján. max. 8 pont
 • A fejlesztés megvalósítási helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet alapján. max. 6 pont
 • A fejlesztés megvalósítási helye nemzeti program által érintett településen található („Mura Program”, „Ős-Dráva Program”) – max. 8 pont
 • A fejlesztés világörökségi területen valósul meg - max. 8 pont
 • Üzleti terv minősége - max. 55 pont

A tartalmi értékelési szempontok alapján maximálisan 100 pont adható. Nem támogathatóak azok a kérelmek, amelyek esetében a fenti szempontrendszer alapján a kérelemre adott összpontszám nem éri el a minimális 40 pontot, továbbá az üzleti terv minőségére adható maximum 55 ponton belül a 25 pontot.