A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a tenyészkoca tartása során az állattartók az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezéséreaz előírtnál nagyobb férőhely; előírtnál jobb mikroklíma paraméter értékek; kártevő- és légyirtás; megnövelt fényerő; továbbá takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítására – vissza nem térítendő állami támogatást vehetnek igénybe, amennyiben vállalják a támogatott tevékenység öt éven át történő folytatását.

A támogatási kérelmet, valamint a kérelemre indult eljárás során – a felügyeleti eljárás kivételével – minden dokumentumot

elektronikusan, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár elektronikus űrlapot rendszeresít, így nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

A nem elektronikus úton benyújtott kérelmet a Kincstár visszautasítja.

Egy igénylő kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

A támogatási kérelem kizárólag az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon, a 2024/2025. támogatási évre vonatkozóan

  1. március 16. 9:00:00 és 2024. március 31. 23:59:59 között

az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások → Állatjóléti támogatások → Tenyészkoca állatjóléti támogatás – Támogatási kérelem menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

A csatolandó dokumentumokat olvasható minőségben (szkennelve, pl. PDF, jpg formátumban) kell csatolni.

Csatolandó dokumentumok:

Minden esetben:

a) az állattartó telep fekvése szerint illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerláncbiztonsági és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) igazolása az ügyfél által – a támogatási kérelem benyújtásának időpontjáig – az adott tartási hely a TIR-be bejelentett tenyészkoca férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tartható tenyészkoca létszámról darabszámban kifejezve,

b) a támogatási kérelem benyújtásakor érvényes, az érintett termékpályán működő olyan államilag elismert termelői csoport, tenyésztő szervezet, terméktanács, szakmaközi szervezet vagy szakmai szervezet tagsági igazolása, amely nyitott tagsággal rendelkezik,

Továbbá nagyvállalkozásnak minősülő ügyfél esetén:

c) a járási hivatal álláspontját arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

Nagyvállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló, 2014. június 25-i 702/2014/EU bizottsági rendelet I. számú mellékletében meghatározott kritériumokat nem teljesítő vállalkozás.

A támogatási kérelem módosítására legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási határidő végéig, 2024. március 31. 23:59:59-ig van lehetőség.