A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a növényegészségügyi megelőzés támogatásához a szőlőtermelő és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés támogatási kérelem benyújtására, majd a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által befogadott kérelemben foglaltak szerint a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult.

A növényegészségügyi megelőzés támogatása igénybevételéhez a szőlőtermelő és az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződés a támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon (elérési útvonal: Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások → A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatása – Támogatási kérelem) töltheti ki és nyújthatja be.

A támogatási kérelem benyújtására vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

Támogatási kérelmet a szőlőtermelőnek és az igénylésre felhatalmazott termelői szerveződésnek 2023. évben

  1. március 1. 00.00.00 óra és 2024. március 31. 23.59.59 óra között kell benyújtania.

A benyújtási határidő elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs.

A szőlőtermelő, illetve a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés a tárgyévben kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.