Ki jogosult az adó-visszaigénylésre?

➢ mezőgazdasági termelő

Milyen tevékenységek után igényelhető vissza az adó?

➢ szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep művelési ágú földterület után folytatott mezőgazdasági termelési célú földművelési munka, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás,

➢ erdőterület után erdőfelújítási célú munka,

➢ halastó után halgazdálkodás.

Mikor nyújtható be a bevallás?

➢ 2017. január 1-ét követő időszakra:

  • évente, legkorábban a tárgyévet követő hónap 20. napjától,
  • negyedévente, legkorábban a tárgynegyedévet követő hónap 20. napjától, vagy
  • havonta, legkorábban a tárgyhót követő hónap 20. napjától.

A szőlő, gyümölcsös művelését végző mezőgazdasági termelő a mezőgazdasági csekély összegű támogatást [mezőgazdasági csekély összegű támogatás] az éves bevallás vagy a IV. negyedéves bevallás vagy a 12. havi bevallás keretében igényelheti.

Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?

➢ igazolt, jogszerű használat (termőföld, erdő, halastó),

➢ termőföldterület, erdő, halastó nagyságát hektárban, két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni,

➢ visszaigénylés alapjául szolgáló munkaműveleteket el kell végezni.

Mennyi a visszaigényelhető adó mértéke?

➢ 110 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 82 százaléka,

➢ 120 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 83,5 százaléka.

Hogy néz ki a gyakorlatban?

2020. 07.01. – 2021. 03. 31.         100,49225 Ft/liter

2021. 04. 01. – 2022.02.27.          90,487 Ft/liter

2022.02.28. – 2022.03.09.            90,487 Ft/liter vagy 86,387 Ft/liter (016 vagy 088 fajtakód)

2022.03.09. -                                 90,487 Ft/liter vagy 86,387 Ft/liter vagy 69,987 Ft/liter (016 vagy 088 fajtakód)

Milyen feltételei vannak a gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó-visszaigénylésnek?

➢ gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált, a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számla (feltüntetve rajta a felhasznált gázolajmennyiséget),

➢ gépi bérmunka-szolgáltatást végző tudja igazolni a felhasznált gázolaj eredetét. (Amennyiben nem tudja igazolni: gépi bérmunka-szolgáltatást igénybe vevő köteles az adót visszafizetni és a visszafizetett adó után késedelmi pótlékot fizetni.)

Melyek az adó-visszaigénylés korlátai?

➢ őstermelők családi gazdasága esetében az őstermelők családi gazdaságának képviselője jogosult a visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján,

➢ adott erdő vonatkozásában az erdő felújítását a jogszabályban, vagy az erdészeti hatóság határozatában megállapított határidőben kell elvégezni,

➢ ha naptári éven belül változik a megművelt földterület, felújított erdő, halastó területe, a hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiség egytizenketted része és a terület használatának hónapjai szorzataként számított, egész literre kerekített mennyiség vehető legfeljebb figyelembe (a megkezdett hónapot a területet a hónapban elsőként használónál kell figyelembe venni),

➢ halastó esetében az üzemeltetésre megjelölt időszaki korlátozás nem csökkenti a jövedékiadó-visszatérítésnél figyelembe veendő hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiséget.

Milyen további feltételei vannak a de minimis támogatás igénylésének?

➢ adóbevallás nyomtatványon fel kell tüntetni a de minimis támogatás igénylését,

➢ gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről kiállított számla adatait.