A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet alapján a sertéstartók vágósertés és tenyészkoca süldő (a továbbiakban együttesen: sertés) tartása során az előírásokon túlmutató állatjóléti kötelezettségvállalás ellentételezésére – az előírtnál legalább 10%-kal nagyobb férőhely; a tartási rendszerben természetes feltétel; a verekedés, kimarás megelőzéséhez szükséges feltételek; az almozás; a megfelelő mikroklíma biztosítására – vissza nem térítendő támogatást vehetnek igénybe, amennyiben vállalják a támogatott tevékenység egy éven át történő folytatását.

A támogatási kérelmet a Magyar Államkincstár 75/2022. (XI. 14.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés állatjóléti támogatás 2023. támogatási évre vonatkozó igénybevételéhez szükséges támogatási kérelem benyújtásáról szerint a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül kell benyújtani.

Támogatási kérelem benyújtásának időszaka:

  1. december 15. 09:00:00 és december 31. 23:59:59 között

az Elektronikus kérelemkezelés → Piaci intézkedések → Nemzeti támogatások → Állatjóléti támogatások → Sertés állatjóléti támogatás - Támogatási kérelem menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Figyelemmel arra, hogy 2022. december 31. napján és azt követően 2023. január 8. napjáig a Kincstárnál az általános munkarendre tekintettel a munka szünetel, így a 2023. támogatási évre vonatkozó támogatási kérelmeket legkésőbb 2023. január 9. 23:59:59-ig lehet benyújtani.

Egy támogatási évre kizárólag egy támogatási kérelem nyújtható be.

Csatolandó dokumentumok:

a) az állattartó telep fekvése szerint illetékes az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörében eljáró járási hivatal (a továbbiakban: járási hivatal) igazolását az ENAR nyilvántartásba bejelentett sertés férőhely kapacitása alapján megállapított maximálisan tarható sertés létszámról darabszámban kifejezve;

b) kizárólag a nagyvállalkozásnak minősülő igénylő esetében a járási hivatal által a nagyvállalkozás támogatás igénybevételével előálló és a támogatás igénybevétele nélkül várható helyzetére vonatkozó, a Rendelet 1. mellékletben meghatározott adattartalmú elemzés alapján kiállított igazolást arról, hogy az igénylő részvétele a támogatási programban indokolt.

Módosítási lehetőség:

A támogatási kérelem módosítására legkésőbb a támogatási kérelem benyújtási határidő végéig 2023. január 9-én 23:59:59-ig van lehetőség.