Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása (VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21)

 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek
 2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

 

 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

A) Gyümölcstermő ültetvények telepítése: (A 1. számú melléklet I. táblázatában szereplő gyümölcsfajokból). Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott.

 1. Új ültetvény telepítése: A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.
 2. Ültetvénycsere: a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta – az 1. számú melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott – termőre fordulástól számított 10 évet. Ha 10 évnél fiatalabb ültetvény kivágására kerül sor, abban az esetben a területre új ültetvény telepíthető, de az ültetvény felszámolásának, kivágásának költsége’ nem vehető figyelembe.

B) Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek.

 1. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása:

a) a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása

b) jégháló beszerzése, kiépítése

2.Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:

Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése

 1. Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:

                        Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése

 1. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.4.1.1. IV. 11. és 5.7. pontjainak figyelembevételével:

a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.

b) Önjáró betakarítógépek beszerzése

c) Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése

d) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).

 

 1. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

1. Az 1. számú melléklet III. táblázatában szereplő gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése: a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.

 1. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése a Felhívás 3.4.1.1. IV. 12. pontjának figyelembevételével:

            fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei

 1. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a Felhívás 3.4.1.1. IV. 12. és 5.7. pontjainak figyelembevételével:

a) Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.

b) Önjáró betakarítógépek beszerzése.

c) A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 

mindkét célterület vonatkozásában

a) Projekt előkészítés: - szakmai előkészítés - közbeszerzés.

b) Mérnöki feladatok.

c) Projektmenedzsment.

d) Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.

 

Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak.

a) A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása

b) Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése:

c) Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése

d) Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:

i. Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép, gyümölcsszedő kocsi beszerzése.

ii. Önjáró betakarítógépek beszerzése.

iii. Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.

iv. A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).

v.Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése a felhívás 3.4.1.1. IV. 10. és 5.7. pontjainak figyelembevételével.

e) Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása.

 

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése. A vízjogi létesítési engedélyben előírt öntözőrendszer kiépítése.

Az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán, amennyiben azt az 1. számú melléklet I. táblázat ’F’, ’G’ és ’H’ oszlopa az adott kultúra vonatkozásában kötelezően megvalósítandó (elvárt) követelményként jelöli:

a) Támrendszer, kiépítése.

b) Jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése.

c) Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése.

A 2. célterület 1. pontja szerint telepített új gyógynövénytermő ültetvény vonatkozásában, amennyiben a telepítési terv előírja, az ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése.

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

 

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

Az 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenysége:

            Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása

Az 1. célterület A) 1. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) és a 2. célterület 1. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) tartozó tevékenység

            Amennyiben a telepítési terv előírja: az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása.

A 2. célterület: Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

a) 2. célterület 1. pontja szerint telepített évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése: A vízjogi létesítési engedélyben előírt öntözőrendszer kiépítése.

b) Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.

c) Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése a felhívás 3.4.1.1. IV. 12. és 5.7. pontjainak figyelembevételével.

 

Műszaki és szakmai elvárások

 

Amennyiben a projektben támogatott tevékenységek megvalósítása tartalmaz vízjogi engedélyköteles beruházást, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor elegendő a vízjogi engedély iránti eljárás megindítását igazoló dokumentumot benyújtani.

Amennyiben a támogatási kérelem tartalmaz új öntözőberendezések beszerzésére, új öntözővízszolgáltató művek létrehozására vonatkozó tevékenységet és amennyiben ezek a tevékenységek az öntözött terület nettó növekedését eredményezik, úgy a támogatási kérelem benyújtásakor jogerős vízjogi engedély csatolása szükséges.

Amennyiben a projekt vízjogi szempontból nem engedélyköteles, a támogatási kérelem benyújtásakor mellékelni kell az eljáró hatóság nyilatkozatát a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény szerint, arról, hogy a fejlesztés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás keretében benyújtott műszaki tervdokumentációt.

Meglévő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása esetén (a támogatási kérelemhez csatolni kell az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet által előírt VZ-TER és VZ-T tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által elkészített vízhatékonysági számítást.

Engedély,- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott - a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni.

Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott - a támogatást igénylő nevére szóló és a tervezői névjegyzékben szereplő tervező ellenjegyzésével ellátott – építészeti-műszaki tervdokumentációt.

Az ültetvény védelmét biztosító kerítés és az ültetvényhez tartozó egyszerű vagy jégháló tartására alkalmas támrendszer építése esetében nem szükséges építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot benyújtani (a megfelelő jogosultsággal rendelkező tervező által készített építészeti-műszaki tervdokumentáció benyújtása ezekben az esetekben is szükséges).

Az építészeti-műszaki tervdokumentáció támogatási kérelemhez történő csatolása minden esetben kötelező!

Építéssel járó tevékenység esetén (például: az öntözőrendszer kiépítése, kútfúrás, víztározó kialakítása, fix kialakítású légkeverő berendezés talpazata) az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, építési és felmérési napló vezetése kötelező. Ha a projekt nem építési engedélyköteles, akkor az építési és felmérési napló elektronikusan vagy papír alapon is vezethető (utóbbi esetben az utolsó vonatkozó ágazati szabályozás szerint).

Az ültetvény védelmét biztosító kerítés és az ültetvényhez tartozó egyszerű vagy jégháló tartására alkalmas támrendszer építéséhez kapcsolódóan nem szükséges az adott szakterületre jogosultsággal rendelkező műszaki ellenőr alkalmazása, valamint az építési és felmérési napló vezetése.

 

Új gyümölcstermő ültetvény telepítéséhez kapcsolódó előírások

 

A támogatási kérelem benyújtásakor csatolni kell legalább az ültetvénytelepítés szándékához kapcsolódó bejelentési kötelezettség teljesítését igazoló dokumentumot.

A telepítendő gyümölcsfaj vonatkozásában legalább termesztésre alkalmas minősítéssel szereplő földterületre tervezett ültetvény telepítése támogatható. A támogatási kérelemhez mellékelni kell a gyümölcs termőhelyi kataszter bejegyzéséről kiadott határozat másolatát, vagy a termőhelyi katasztert vezető szerv igazolását arról, hogy a terület az adott gyümölcsfaj vonatkozásában szerepel a gyümölcs termőhelyi kataszterben.

Az ültetvénytelepítéshez kapcsolódóan a 14. számú melléklet I. pontjában rögzített minimális adattartalommal telepítési terv benyújtása kötelező.

Gyümölcstermő ültetvény kizárólag víztakarékos öntözőrendszer (csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer, kivéve a szamóca és a spárga, ahol csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel) kiépítésével együtt támogatott.

A telepítés során felhasználható szaporítóanyagra vonatkozó előírások:

a) Telepítéshez kizárólag ellenőrzött szaporítóanyag használható fel, a telepítendő fajtának szerepelni kell a Nemzeti Fajtajegyzékben vagy az Európai Unió valamely tagállamának fajtajegyzékében.

b) Szilva, kajszi őszibarack, valamint nektarin esetében csak certifikált vagy licencdíjas kategóriájú szaporítóanyag használható fel.

c) Csemegeszőlő fajták esetében a telepítés legalább standard fokozatú oltvánnyal történhet.

d) A b) pontban felsorolt fajok kivételével az ültetvény telepítése jó minőségű, ellenőrzött C.A.C kategóriájú vagy licencdíjas szaporítóanyaggal is történhet.

A kedvezményezettnek az ültetvény nem termő időszakában ápolási kötelezettségének eleget kell tennie. Az ápolási kötelezettség teljesítéséről a www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon elérhető gazdálkodási naplót naprakészen köteles vezetni.

A kedvezményezettnek az ültetvénytelepítést a telepítési terv szerint kell megvalósítania, amelyről legalább a 3. számú melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező telepítési naplót köteles vezetni.

 

Új évelő gyógy-, aroma és fűszernövény ültetvény telepítéséhez kapcsolódó előírások

 

Támogatás az 1. számú melléklet III. táblázatában meghatározott fajok vonatkozásában, legalább a ’C’ vagy a ’G’ oszlopban meghatározott tőszámú/sortávolságú ültetvény telepítéséhez adható.

A kedvezményezett köteles az ültetvényt annak termőre fordulásától az 1. számú melléklet III. táblázat ’D’ vagy ’F’ oszlopában meghatározott ideig művelésben tartani.

A félcserje és lágyszárú típusú fajok (I. számú melléklet III. táblázat 2-5. fajcsoport) esetén, a felhasznált szaporítóanyag megfelelőségét a következő okiratok egyikével szükséges igazolni:

a) a vetőmag minősítését a zöldség szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 50/2004 FVM rendelet szerint igazoló okirat,

b) a legalább a vetőmag fajazonosságát, tisztaságát és csíraképességét tartalmazó szállítói igazolás,

c) a növénytermesztési hatóság által kiállított, a vetőmag fajazonosságára, tisztaságára és csíraképességére vonatkozó vizsgálati jegyzőkönyv,

d) vásárolt lágyszárú, illetve félcserje palánták esetén zöldségpalánta vagy dísznövény szaporítóanyag-kísérő okmány,

Fás szárú, cserje típusú fajok (I. számú melléklet III. táblázat 1. fajcsoport) esetén, a felhasznált szaporítóanyag megfelelőségét a következő okiratok egyikével szükséges igazolni:

a) gyümölcs vagy erdészeti szaporítóanyag származási igazolvány,

b) dísznövény szaporítóanyag kísérő okmány,

c) saját előállítású szaporítóanyag esetén a területileg illetékes növényegészségügyi hatóság „mentes” minősítésű szemlejegyzőkönyve.

Az ültetvénytelepítéshez kapcsolódóan a 14. számú melléklet II. pontjában rögzített minimális adattartalommal telepítési terv benyújtása kötelező.

A kedvezményezettnek az ültetvény nem termő időszakában ápolási kötelezettségének eleget kell tennie. Az ápolási kötelezettség teljesítéséről a www.mvh.allamkincstar.gov.hu weboldalon elérhető gazdálkodási naplót naprakészen köteles vezetni

A kedvezményezettnek az ültetvénytelepítést a telepítési terv szerint kell megvalósítania, amelyről a 3. számú melléklet szerinti, minimális tartalmi elemekkel rendelkező telepítési naplót köteles vezetni.

Gép- és eszközbeszerzés esetén a támogatást igénylő a támogatási kérelem mellékleteként köteles benyújtani három, a 5. számú melléklet szerinti tartalmi elemekkel rendelkező, egymástól és a támogatást igénylőtől független forgalmazótól9 származó, azonos műszaki paraméterekkel rendelkező gépre, eszközre vonatkozó magyar nyelvű árajánlatot. A támogatási kérelemben a költséghatékonyságot, az „értéket a pénzért” elvet és a támogatási kérelem céljait figyelembe vevő legkedvezőbb ajánlattal rendelkező gépet, vagy technológiai berendezést kell feltüntetni, melyet szakmai indokolással kell ellátni.

Amennyiben a kötelezően benyújtandó három árajánlat nem szerezhető be, úgy a forgalmazó nyilatkozatának ki kell terjedni arra, hogy az igényelt gép egyedi gyártású, és/vagy az más forgalmazótól nem szerezhető be.

 

A felhívás 3.1.2. fejezet 2. d) v. alpont szerinti traktor beszerzése abban az esetben támogatott, ha a projekt keretében telepített új telepítésű, vagy cserélt ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot

 

A felhívás 3.1.1. fejezet 2. célterület 2. pontja szerinti betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök és a 3. pontja szerinti gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése, továbbá a 3.1.2.2. fejezet 3. c) pont szerinti traktor beszerzése abban az esetben támogatott, ha a támogatást igénylő által művelt, meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot

 

Öntözésfejlesztéssel kapcsolatos elvárások:

 

Amennyiben még nem áll rendelkezésre, a projekt részeként ki kell építeni egy olyan vízfogyasztás-mérő rendszert, amely a támogatott projekt szintjén lehetővé teszi a vízfogyasztás mérését.

Amennyiben a beruházás során létesített víztározó öntözési célt is szolgál, továbbá új öntözőberendezések beszerzése, illetve új öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása valósul meg:

 

a) Az érintett víztest vonatkozásában az öntözött területek nettó növekedését eredményező tevékenységek kizárólag abban az esetben támogathatók, ha az érintett víztest a vízjogi engedély jogerőre emelkedésekor hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt. Amennyiben a vízjogi engedély nem tér ki a víztest mennyiségével kapcsolatos minősítésére, úgy egyéb igazoló dokumentum (pl.: a vízügyi igazgatóság által kiadott vagyonkezelői hozzájárulás) benyújtása szükséges a támogatási kérelemhez.

b) Nem minősül öntözött terület növekedését eredményező projektnek az a projekt (azaz esetében a fenti, a) pont nem alkalmazandó), amely olyan területen valósul meg, amelyre vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 évben - bármilyen időtartamig - öntözésre jogosító vízjogi engedéllyel rendelkeztek, és amelyet legalább egyszer ténylegesen öntöztek, de a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az öntözéssel már ténylegesen felhagytak, azaz annak vonatkozásában nem rendelkeznek öntözésre jogosító hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel.

 

A támogatási kérelemhez csatolni kell az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet által előírt VZ-TER és VZ-T tervezői jogosultsággal rendelkező tervező által elkészített vízhatékonysági számítást.

 

Öntözőrendszer, támrendszer vagy jégháló felújítása, továbbá az ültetvénycsere a Kincstár által lefolytatott, előzetes helyszíni szemlét követően kezdhető meg. Az előzetes helyszíni szemlét megelőzően megkezdett felújítás, ültetvénycsere az érintett – előzetes helyszíni szemle nélkül megkezdett - projektelem elutasítását vonja maga után.

A támogatási kérelem benyújtásának határideje

Első szakasz: 2021. május 24. – június 7.

Második szakasz: 2021. június 8. – 2021. június 22.

Harmadik szakasz: 2021. június 23. – 2021. július 7.

Negyedik szakasz: 2021. július 8. – 2021. július 22.

Ötödik szakasz: 2021. július 23. – 2021. augusztus 5.

Hatodik szakasz: 2021. augusztus 6. – 2021. augusztus 23.

 

A támogatás mértéke

 

az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban szereplő, támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű21 egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.

 1. b) a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.

 

Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások