Ki jogosult az adó-visszaigénylésre?

mezőgazdasági termelő

Milyen tevékenységek után igényelhető vissza az adó?

Ø szántó, kert, gyümölcsös, szőlő és gyep művelési ágú földterület után folytatott mezőgazdasági termelési célú földművelési munka, valamint a betakarításhoz kapcsolódó közvetlen szállítás,

Ø erdőterület után erdőfelújítási célú munka,

Ø halastó után halgazdálkodás.

Milyen feltételei vannak az adó-visszaigénylésnek?

Ø igazolt, jogszerű használat (termőföld, erdő, halastó),

Ø termőföldterület, erdő, halastó nagyságát hektárban, két tizedesjegy pontossággal kell meghatározni,

Ø visszaigénylés alapjául szolgáló munkaműveleteket el kell végezni.

Mennyi a visszaigényelhető adó mértéke?

Ø 110 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 82 százaléka,

Ø 120 350 Ft/ezer liter szerinti adómérték alkalmazása esetén évente hektáronként legfeljebb 97 liter gázolaj megfizetett adójának 83,5 százaléka.

Milyen feltételei vannak a gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált gázolaj utáni jövedéki adó-visszaigénylésnek?

Ø gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált, a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számla (feltüntetve rajta a felhasznált gázolajmennyiséget),

Ø gépi bérmunka-szolgáltatást végző tudja igazolni a felhasznált gázolaj eredetét. (Amennyiben nem tudja igazolni: gépi bérmunka-szolgáltatást igénybe vevő köteles az adót visszafizetni és a visszafizetett adó után késedelmi pótlékot fizetni.)

 Melyek az adó-visszaigénylés korlátai?

Ø családi gazdaság esetében a családi gazdálkodó jogosult a visszaigénylésre saját nevére szóló számla alapján,

Ø adott erdő vonatkozásában az erdő felújítását a jogszabályban, vagy az erdészeti hatóság határozatában megállapított határidőben kell elvégezni,

Ø ha naptári éven belül változik a megművelt földterület, felújított erdő, halastó területe, a hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiség egytizenketted része és a terület használatának hónapjai szorzataként számított, egész literre kerekített mennyiség vehető legfeljebb figyelembe (a megkezdett hónapot a területet a hónapban elsőként használónál kell figyelembe venni),

 Ø halastó esetében az üzemeltetésre megjelölt időszaki korlátozás nem csökkenti a jövedékiadó-visszatérítésnél figyelembe veendő hektáronként legfeljebb figyelembe vehető gázolajmennyiséget.

Milyen további feltételei vannak a de minimis támogatás igénylésének?

Ø adóbevallás nyomtatványon fel kell tüntetni a de minimis támogatás igénylését,

 Ø gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről kiállított számla adatait.