A Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatos fontos kérdések tisztázása – Miniszterelnökség által kiadott tájékoztató alapján.

Az év vége közeledtével mindannyian végiggondoljuk az elmúlt időszak teljesítményeit, eredményeit. Mi is ezt tettük cégünk, a BaKoduett Kft. munkáját tekintve. Az alábbiakban megpróbáljuk mindezt számokban kifejezni.

Hazánk az Európai Uniós büdzséből 353 011 524 970 Ft-ot kap a SAPS és a zöldítés kifizetésére, ennek 0,24 %-át irodánk ügyintézi le.

Partnereink összesen 12 939 ha-on gazdálkodnak, ez 2121 táblán valósul meg. Célunk mindig is a támogatások maximalizálása volt, így büszkék vagyunk arra is, hogy 1070 tábla esetében, vagyis 7392 ha-on többlettámogatáshoz juttathattuk gazdálkodóinkat, ami összesen 514 026 376 Ft-ot jelent számukra.

Bízunk benne, hogy 2018-ban is ilyen folytatás vár ránk!

 

A Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatos fontos kérdések tisztázása a Miniszterelnökség által kiadott tájékoztató alapján.

1.rész

A Vidékfejlesztési Program keretében társfinanszírozott projektek megvalósításával kapcsolatos fontos kérdések tisztázása a Miniszterelnökség által kiadott tájékoztató alapján.

Mérföldkövek módosítása:

A projekt fizikai befejezésére a felhívásban rögzített végső határidő az irányadó, azaz a projekt befejezésére és az utolsó kifizetési kérelem benyújtására a beruházási felhívások többségénél minden esetben a Támogatói Okirat kézbesítését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap, egyéb felhívásoknál 36, esetenként 48 hónap áll rendelkezésre. Ezek a határidők nem tolhatók tovább.

Anyatehéntartás támogatásának alapfeltételei.

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontja, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II.19.) FM rendelet 13. § (3) bekezdés a) és c) pontja alapján anyatehéntartás támogatására az a termelő jogosult, aki

  • gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról
  • a támogatásra bejelentett állományban központi lajstromszámmal ellátott, támogatható fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött spermát, petesejtet vagy embriót használ,

valamint

Aki termeléshez kötött szemes fehérjetakarmány-növény támogatást igényelt szója termesztéséhez, annak a 9/2015.(III.13.) FM rendelet értelmében 1 t/ha hozamot kell igazolnia.

Összefoglaló az AKG programban való részvétel feltételeiről.

A teljes támogatási időszak alatt minden évre vizsgálhatóan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel kell rendelkezni a szántó és az ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében, azaz a talajvizsgálati eredmények meglétének folyamatosnak kell lennie. A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít (VP4-10.1.1-15 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés és VP4-10.1.1-16 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 4. számú melléklet Talajmintavétel során betartandó követelmények)

Az agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevő termelők, függetlenül attól, hogy 2016. január 1-jétől vagy 2017. január 1-jétől kezdték meg az öt éves időszakot, szigorú előírásoknak kell megfelelniük.
Az agrár-környezetgazdálkodási programban résztvevő termelők, függetlenül attól, hogy 2016.január 1-jétől vagy 2017.január 1-jétől kezdték meg az öt éves időszakot, szigorú előírásoknak kell megfelelniük. Az első fontos téma az agrotechnikai műveletek bejelentése.

Megjelent a földművelésügyi miniszter rendelete az egyes 2017-es támogatások összegeiről, cikkünkben mutatjuk a részleteket.
Kivonat a földművelésügyi miniszter 51/2017. (X. 13.) FM rendelete alapján az egyes agrártámogatások 2017. évi összegeinek megállapításáról