Miután elérkeztünk ahhoz, hogy a területek egy részén már megtörtént az aratás, az előkészítési munkákat megelőzően célszerű, még a tragyázatlan területről talajmintát venni.

Kinek kötelező a talajvizsgálat?

I. Az AKG programban résztvevőknek: A támogatást igénylő köteles a teljes támogatási időszak alatt minden évre vizsgálhatóan 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredményekkel rendelkezni a szántó és az ültetvény tematikus előíráscsoportok esetében, azaz a talajvizsgálati eredmények meglétének folyamatosnak kell lennie. Alapkövetelmény, hogy a gazdálkodó szűkített, vagy választható előírásként bővített talajvizsgálattal rendelkezzen a kötelezettségvállalás időszakára vonatkozóan. A folyamatosság szempontjából, amíg nem áll rendelkezésre talajvizsgálati eredmény, a talajminta leadásáról a laboratórium által kiállított átvételi igazolás is elfogadható. A folyamatosság szempontjából a talajminta leadásának időpontja számít.

          A talajvizsgálatot csak a megfelelő vizsgálati paraméterekre akkreditációval rendelkező talajlaboratóriumok végezhetik el.

Hogyan tehetjük ezt meg?

A növényvédelmi tevékenységet végző gazdálkodók esetében a jogszabály alapos áttanulmányozása javasolt.

A teljesség igénye nélkül, az alábbi rendelkezés kiemelten fontos:

A 10/2015 (III.13.) FM rendeletben foglaltak alapján a másodvetés a tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett első növény betakarítása után a következő év első növényének vetéséig betakarított vagy zöldtrágya-növényként talajba forgatott növénykultúra, míg az

ökológiai jelentőségű másodvetés a tárgyévre az egységes kérelemben bejelentett első növény betakarítása után és a következő év első növényének vetése előtt, tárgyév október 1-jéig - a rendelet 3. mellékletében felsorolt vagy a 22. § (2) bekezdésében meghatározott, legalább két fajból - vetett növényállomány, amelyet zöldtrágyának vagy téli takarónövénynek használnak, és a következő évi első növény vetése előtt beforgatnak vagy bedolgoznak.

Megszűnt az állatjóléti felelősök bizonyítványának öt évenkénti megújítási kötelezettsége, a korábban kiállított igazolásokat pedig ezentúl határozatlan időre kiadottnak kell tekinteni.

Az állatjóléti felelős feladata, hogy felügyelje és elősegítse az állatok tartási körülményeit meghatározó állatvédelmi jogszabályok betartását, ellássa az állatok gondozásával és felügyeletével megbízott személyeket az állatok jólétével kapcsolatos utasításokkal és útmutatással, évente oktatást tartson az állattartó telep dolgozói részére.

Fontos változás történt, az idei évtől szigorodott a szabályozás, megszűnt a július 1-jei „türelmi idő” a parlagfű elleni védekezésben, már egész évben fennálló kötelezettségünk.

A 27/2019. (VI. 14.) AM rendelet 1.mellékletében meghatározott tevékenységek támogathatóak. (TEAOR lista)

A rendelet alapján - a támogatott tevékenység keretében foglalkoztatott állománya után - jövedelempótló támogatás igénybevételére jogosult az a baromfi- vagy sertéstartó, illetve a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás (a továbbiakban: igénylő), aki vagy amely

Június 19-ig van lehetőség az egységes kérelmek előzetes ellenőrzésekor feltárt hibák szankciómentes javítására.

Zöldugar: legalább három egymást követő évig tartó zöld növényi borítottság, amelyet legalább három faj - amelyből legalább egy évelő pillangós - vetésével alakítottak ki.

Az ügyfél köteles 15 napon belül bejelenteni – T1M adatlapon  –, ha az adataiban (név, cég elnevezése, lakóhely, székhely) változás áll be. Az adatlapot postai úton tudja megküldeni a hivatal részére az alábbi címre:

Mire figyeljünk a NATURA 2000-es gyepterületekre vonatkozó előírások betartása érdekében? 

Legeltetéses hasznosítás esetén
Csak a jogszabályban előírt állatfajokat lehet legeltetni: szarvasmarha, juh, kecske, szamár, ló és bivaly. A gyepterület túllegeltetése tilos, így legeltetéses hasznosításnál figyelni kell ennek betartására is.

Az előírás szerint a túllegeltetés: „a gyep magas állatsűrűséggel történő legeltetéséből eredő károsodása, melynek során a gyepben állományalkotó fűfélék rövidre rágása és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul, a talajfelszín fedetlenné válik”. Ezeken a gyepterületeken kizárólag a legelő állatok által elhullajtott ürülékből származhat tápanyag-utánpótlás, vagyis trágya kiszórása a gyepterületre tilos.