A szőlőültetvényeken megvalósuló növényegészségügyi védekezés támogatásáról szóló 9/2016. (II. 15.) FM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján a növényegészségügyi megelőzés támogatásához a szőlőtermelő és a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés támogatási kérelem benyújtására, majd a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által befogadott kérelemben foglaltak szerint a védekezési időszakban a szőlőültetvényen kijuttatott növényvédőszer vételárához vissza nem térítendő támogatás igénybevételére jogosult.

A támogatási kérelmet a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell benyújtani.

N0755 (szőlőtermelő) és N0756 (támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés) jelű nyomtatványon a támogatási kérelmet 2020. március 1. és március 31. között a Kincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya részére kell benyújtani, kizárólag postai úton.

A kérelmet a következő címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztálya 1476 Budapest, Pf. 407.

A 2020. március 1. előtt, vagy a 2020. március 31-ét követően benyújtott (postára adott) megelőzési támogatás igénybevételére vonatkozó kérelmet a Kincstár visszautasítja.

A szőlőtermelő, illetve a támogatás igénylésére felhatalmazott termelői szerveződés a tárgyévben kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.