Ahogy már korábban, 2019-ben is kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül érkeznek meg az adategyeztetésre felszólító végzések. Ez azt jelenti, hogy – a saját ügyfélkapus benyújtástól eltekintve – ebben az évben NEM az érintett gazdák, hanem a képviselőik (meghatalmazottak, elsődleges képviselő, kamarai meghatalmazottak) kapják meg a végzéseket.

 

A korábbi évekhez hasonlóan:

  • a fizikai blokkok területével összefüggő idei keresztellenőrzés (túligénylés-, ráfedés-, átfedés vizsgálat) és adategyeztetés egy körben valósul meg,

A három legtöbbször előforduló eset:

Az EGYBEMŰVELÉS

olyan, több ügyfél által azonos növénykultúra termesztésére használt, azonos hasznosítású összefüggő földterület, amelyen belül az egyes mezőgazdasági termelők által hasznosított területek határai a helyszíni ellenőrzés során nem különíthetőek el”

A helyszíni ellenőrzés során megállapított terület nagysága kisebb, mint az egybeművelésben tálálható táblák igényelt területe. Milyen lehetőségek vannak?

  1. Amennyiben az egybeművelést nem fogadjuk el. Indokolni szükséges, miért kérjük a felülvizsgálatot. Az alábbi képen is látható például, hogy a kaszálón a terület egy része az ellenőrzés időpontjában már betakarításra került, míg a másik része nem. Ezért az ellenőrzés során csak az igényelt tábla egy részét mérték le, amely nem helytálló mivel a táblarajazzal körülhatárolt terület teljes területe kaszálóként van hasznosítva
  2. Egybeművelés elfogadása: A lemért egybeműveléssel érintett területen belül az egyik igénylő nem megfelelően nyújtotta be a támogatási kérelmét, tehát az ellenőrzéssel megállapított terület megfelelő. Ebben az esetben egyeztetés szükséges az érintett gazdálkodók között és aki a túligénylést okozta, annak csökkentenie kell az igényelt területét.

Az ÁTFEDÉS

Két gazdálkodó táblarajzai átfedésben vannak. Egyeztetés javasolt az érintettek között, tisztázni kell, hogy miből fakad az „ütközés”. Tipikus hiba szokott lenni a pontatlan  rajzolás, így a táblarajz eltér a tényleges műveléstől, illetve kilóg a jogszerű földhasználattal érintett helyrajzi szám kataszteri fedvényéből. Megoldás a rajz korrigálása.

Kevésbé gyakori eset, a birtokvita. Ebben az esetben két gazdálkodó táblarajza teljes egészében fedi egymást. Megoldás, az egyik kérelmező, adott táblára benyújtott igénylésének visszavonása, vagy a birtokvita jogi úton történő rendezése.

 

A RÁFEDÉS

A táblarajz ráfedésben van nem támogatható területre. Megoldások:

  1. Módosítani szükséges a táblarajzot, amellyel megszűnik a ráfedés.
  2. Nem módosítjuk a táblarajzot, felülvizsgálatot, blokkfelülvizsgálatot kezdeményezünk.

  • az ügyfelek a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) honlapján, az egységes kérelem benyújtása kapcsán már megismert menüpont alatt, az adategyeztetésre felszólító végzés átvételét követő első naponjelszó nélkülérhetik el az adategyeztetés célját szolgáló elektronikus rögzítő felületet („W0199 adategyeztetés I. kérelem”),
  • az előzetes adategyeztetésnél megismert módon kell benyújtani ügyfélkapun keresztül a felülvizsgált területadatokat és parcellarajzokat tartalmazó mentett adatokat,
  • a W0199 kérelmet a végzés letöltésétől (kézhezvételétől) számított 10 naponbelül kötelező kitölteni és benyújtani.

Amennyiben az adategyeztetésre felszólító végzésben foglaltak teljesítésének a gazdálkodó a végzésben megjelölt határidőben nem tesz eleget vagy nem elektronikus úton tesz eleget, abban az esetben a bejelentését a Kincstár a döntés meghozatalánál nem veszi figyelembe, és az ügyfél érintett területeire vonatkozó jogszerű földhasználatát ellenőrzi. (Erről már korábban szintén írtam.)

Az adategyeztetéssel kapcsolatban az érintett gazdálkodóknak a Kincstárnál nyilvántartott e-mail címére tájékoztatást küldenek.