Megnyílt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) honlapján az élelmiszerlánc-felügyeleti díj elektronikus bevallási felülete. A 2019. évi díjbevallások benyújtására 2019. május 31-ig van lehetőségük az élelmiszerlánc szereplőinek.

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. § alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük.

Felügyeleti díjat köteles fizetni az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki (amely): * 

 1. a) az élelmiszer-termelési, tenyésztési, kísérleti célból tartott állatokat forgalomba hozza,
 2. b) élelmiszer-, takarmány-termelési célból termesztett növényt, vetőmagot, növényi terméket, illetve az e törvény végrehajtására kiadott jogszabály szerinti szaporító és ültetési anyagot, forgalomba hozza,
 3. c) élelmiszert állít elő vagy forgalomba hoz, beleértve a vendéglátást és közétkeztetést,
 4. d) takarmányt állít elő vagy forgalomba hoz,
 5. e) állatgyógyászati készítményt, állatgyógyászati terméket állít elő vagy forgalomba hozza,
 6. f)engedélyköteles terméket, illetve EK-műtrágyát állít elő vagy forgalomba hoz,
 7. g) állati eredetű melléktermék kezelését, felhasználását, további feldolgozását, szállítását végzi vagy az ezekből származó terméket forgalomba hozza,
 8. h) élő állat szállítást végző vállalkozást, továbbá élőállat-szállító járművek mosását és fertőtlenítését végző helyet, az idegen állományból származó állatok fogadására kiválasztott elkülönítőt (karantént), állatrakodót, gyűjtőállomást, kereskedői telepet, etető-itató állomást, pihentető állomást, állatvásárt üzemeltet,
 9. i) szaporítóanyag előállítást és tárolást végez,
 10. j) növény-egészségügyi, állat-egészségügyi, élelmiszer- vagy takarmányvizsgáló laboratóriumot üzemeltet,
 11. k) az állatok jelölésére szolgáló eszközt forgalomba hoz.

 

Emellett a NÉBIH oldalán található a TEÁOR-táblázat is, mely segítséget nyújt annak meghatározásában, hogy az egyes tevékenységi körök felügyeleti díj kötelesek-e.

A bevallást elektronikus úton kell teljesíteni, amelynek használatához a bevallásra kötelezett vagy annak meghatalmazottja részéről ügyfélkapus regisztráció szükséges

Mentesül a felügyeleti díj bevallási és fizetési kötelezettség alól a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági kistermelő kizárólag az őstermelői tevékenysége vonatkozásában.

A fizetésre kötelezett az éves felügyeleti díjat két részletben, egyenlő összegben köteles megfizetni július 31. napjáig, illetve január 31. napjáig.

A bevallási vagy fizetési kötelezettség elmulasztása vagy késedelme esetén a hatóság mulasztási bírságot, illetve késedelmi pótlékot szabhat ki, amelynek legmagasabb összege ötszáz millió forint.