Megvalósítási határidő

 

A Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett beruházási pályázatoknál szem előtt kell tartanunk a felhívásban és a 272/2014. (XI.5.) Kormányrendeletben foglalt megvalósítási határidőket. Mivel az egyes határidők a támogatói okirat közlésétől indulnak (több jogcím esetében az okiratok kézbesítése 2017. október és november hónapban történt meg), így jelenleg sok nyertes pályázónak fejtörést okoz bizonyos eljárási határidők betartása. Ezek teljesítéséhez szolgálunk néhány hasznos információval.

  1. A projektek megvalósítására a felhívás 24 hónapos megvalósítási határidőt ír elő. Az első nyertes projektek befejezési határideje ennek figyelembevételével 2019. második felére tehető. Természetesen a határnap pontos meghatározásához a támogatói okirat kézhezvételének napját kell alapul vennünk. Fontos megemlítenünk a közbeszerzési kötelezettséget, amelyet bizonyos értékhatár felett le kell folytatnia a beruházónak, ennek lezárása előtt semmilyen munka nem kezdhető meg.
  2. A támogatási kérelem összeállítása során előre meg kellett tervezni, hogy a megvalósítás során milyen elszámolási ütemben történik a támogatási összeg lehívása. (mérföldkövek) A beruházási pályázatoknál a jogszabályok és a felhívás két lehetőséget biztosított az ügyfeleknek. Egyrészt egyösszegű elszámolás, másrészt többszöri elszámolás. Amennyiben többszöri elszámolást jelölt meg az érintett, úgy a keretjogszabályok egy újabb fontos határidőt állapítanak meg. A 272/2014. (XI.5.) 90.§ a) és b) pontja alapján nem egyszeri elszámolást választó kedvezményezettnek legkésőbb 12 hónappal az okirat kézhezvételét követően kifizetési kérelmet kell benyújtania, amelynek során a megítélt támogatási összeg 10%-ának felhasználását igazolja. A bevezetőben írt kézbesítési határidők miatt válik időszerűvé a pályázók nagy részénél az érintett elszámolási határidő.

Mivel sok esetben bizonyos külső körülmények miatt (közbeszerzési eljárás lefolytatása, építőipari kapacitás, banki ügymenet) jelentős csúszások tapasztalhatóak a beruházások megvalósításnak folyamatában és ezáltal nem megvalósítható az első kifizetési kérelem benyújtása határidőben, célszerű számba venni az alábbi lehetőséget.

A már többször idézett 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet, valamint a felhívások rendelkeznek az elszámolások módosításának egyik esetéről. „Egyszeri elszámolásról többszöri elszámolásra történő áttérés a kedvezményezett által benyújtott változás-bejelentéssel kezdeményezhető – legkésőbb a támogatói okirat kézbesítését követő naptól számított 6 hónapon belül -, ha a támogatói okirat egyéb paramétereit nem kívánja az áttéréssel módosítani.”

Nem tartalmaznak rendelkezést viszont (így tiltást sem) a többszöri elszámolásról egyszeri elszámolásra való eltérésre. Ez azért fontos, mert az egyszeri elszámolást választók esetében nem előírás a 12 hónapon belüli 10%-os elszámolási kötelezettség. Ezzel tehát időt lehet nyerni és csak a 24 hónapos befejezési határidőre kell koncentrálni. Az említett módosítást változásbejelentés keretében kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz, még a 12 hónapos határidő lejárta előtt.

 Balázsik Zsófia / Agrotrend, 2018.10.26.