A napokban társadalmi egyeztetésre bocsátották ki az ÖKO támogatást. Amennyiben a felhívás változatlan tartalommal jelenik meg hivatalosan, úgy az alábbi szempontok figyelembevételét javasoljuk a támogatási kérelem benyújtásához.

Az ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén az áttérési támogatás maximális időtartamát az átállás kezdeti dátumát figyelembe véve határozzuk meg. Amennyiben a kötelezettségvállalási időszak kezdete az adott terület vonatkozásában az átállási időszak első évében van, úgy szántó és gyep földhasználati kategória esetén 2 év, ültetvény esetén 3 év átállási idő támogatható. Korábban indult átállás esetén az átállási idő a támogatás igénylésétől számított fennmaradó ideje támogatható. Az 5 éves kötelezettségvállalás átállás után fennmaradó éveiben a területek fenntartási támogatásban részesülhetnek.

A 2019. január 1-jén átállt ökológiai státuszban lévő kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területek fenntartási támogatásban részesülnek a kötelezettségvállalás 5 évére.

A 889/2008/EK rendelet 36. cikk (1) bekezdése értelmében az átállási időszak:

 1. a) szántóföldi földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
 2. b) gyep földhasználati kategória esetében 2 egymást követő év;
 3. c) ültetvény földhasználati kategória esetében 3 egymást követő év.

A támogatással érintett terület ökológiai státusza (besorolása) a kötelezettségvállalás ideje alatt minden évben január 1-jei állapot szerint kerül megállapításra, ami alapján aztán meghatározásra kerül az áttérési/fenntartási támogatás összege.

Az ökológiai gazdálkodás támogatásba bevont kötelezettségvállalással érintett terület egyúttal nem vonható be az agrár-környezetgazdálkodási (továbbiakban: AKG) támogatásba is.

Amennyiben a támogatást igénylő a VP4-10.1.1-15 kódszámú és/vagy a VP4-10.1.1-16 kódszámú pályázati felhívások (a továbbiakban: AKG pályázati felhívások) alapján a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában támogatásban részesül, úgy ökológiai gazdálkodásra való áttérésre van lehetőség.

A kötelezettségvállalás 2019. január 1-jétől 2023. december 31-ig tart.

A támogatási kérelmek elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül történő benyújtására 2018. december 1. és 2018. december 31. között van lehetőség.

A támogatás öt éven keresztül, évente kerül odaítélésre normatív, területalapú, vissza nem térítendő támogatás formájában.

Támogatás mértéke:

A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési kérelem benyújtás évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.

1. Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés esetén a támogatás összege:

 • Szántóföld: 242 euró/ha/év
 • Zöldség: 516euró/ha/év
 • Almafélék: 1.040 euró/ha/év
 • Szőlő: 873 euró/ha/év
 • Egyéb gyümölcs: 734 euró/ha/év
 • Gyepgazdálkodás – legeltetés legalább 0,3 ÁE/ha/év: 147 euró/ha/év

 

2. Ökológiai gazdálkodás fenntartása esetén a támogatás összege:

 • Szántóföld: 172 euró/ha/év
 • Zöldség: 366 euró/ha/év
 • Almafélék: 802 euró/ha/év
 • Szőlő: 674 euró/ha/év
 • Egyéb gyümölcs:  568 euró/ha/év
 • Gyepgazdálkodás – legeltetés legalább 0,3 ÁE/ha/év: 147 euró/ha/év

A támogatási kérelem benyújtása során az értékelési szempontokhoz – amennyiben releváns – mellékelni kell:

 1. szaktanácsadóval kötött szerződést;
 2. amennyiben a gazdálkodó maga is „A támogatási kérelem bírálása” (4) pontjának megfelelő szaktanácsadó, akkor a szaktanácsadói engedélyt;
 3. végzettséget igazoló oklevelet/bizonyítványt;
 4. családi gazdaság nyilvántartásba vételéről szóló határozatot;
 5. gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó alkalmazottjának munkaszerződését, kinevezését, amennyiben az alkalmazott végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra;
 6. gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi, a http://www.e-cegjegyzek.hu oldalról letölthető cégkivonatát, amennyiben a gazdasági társaság vezető tisztségviselőjének, tagjának végzettségét igazoló oklevél/bizonyítvány kerül benyújtásra.