A nitrátérzékeny területen gazdálkodóknak, a VP-AKG és VP-ÖKO támogatást igénybe vevő termelőknek kötelező az általuk művelt területen 5 évente talajvizsgálatot végeztetni, valamint az eredményekre alapozva évente tápanyag-gazdálkodási tervet is készíteni.

A tápanyag-gazdálkodási tervet minden év szeptember 30-ig kell elkészíteni a következő évre vonatkozóan.

Amennyiben az adott növénykultúra betakarítására szeptember 30-át követően kerül sor, a következő növényre vonatkozó tápanyag-gazdálkodási tervet a betakarítást követően 30 napon belül kell elkészíteni.

A tápanyag-gazdálkodási tervet a talajvizsgálati eredmények, valamint - amennyiben releváns - a levélanalízis eredménye alapján kell elkészíteni.

A terv elkészítése során meg kell határozni a kijuttatható elem(ek)re vonatkozó hatóanyag hektáronkénti maximális mennyiségét. A tervnek tartalmaznia kell a növénytáplálás céljára kijuttatandó anyagok típusát (műtrágya, szervestárgya, egyéb termésnövelő anyag) és

  • a) műtrágya esetén az N, P, K elemre
  • b) szervestrágya esetén az N elemre vonatkozó kijuttatható hatóanyag - hasznosulási értékekre és a maximálisan alkalmazható hatóanyag mennyiségre vonatkoztatott határértékek figyelembevételével megállapított - hektáronkénti maximális mennyiségét.

Itt kell megjegyezni, hogy a VP AKG szántó tematikus előíráscsoportokban az „5 év alatt legalább egy alkalommal istállótrágya kijuttatása”, továbbá az „5 év alatt további egy alkalommal istállótrágya kijuttatása” előírások teljesítése akkor kerül elfogadásra, ha a támogatást igénylő az adott évi tápanyag-gazdálkodási terv alapján adott növényre meghatározott N hatóanyag legalább 75 %-át a szervestrágya hasznosuló N tartalmából biztosítja. Amennyiben a számítások szerint az így kijuttatandó hatóanyag mennyiséghez szükséges szervestrágya mennyiség igénye meghaladná a maximálisan kiadható 170 kg/ha/év szerves eredetű nitrogén hatóanyag mennyiséget, úgy legfeljebb a maximálisan kijuttatható határérték mértékéig lehet a szervestrágyát alkalmazni.

Abban az esetben ha, az adott évben ugyanazon táblán egymást követően több növénykultúra kerül termesztésre, minden növénykultúra esetében külön tápanyag-gazdálkodási tervet kell készíteni. A keverékek egy növénykultúraként veendők figyelembe.