Az alábbiakban összefoglaljuk az egyes kötelezettségeket (kötelező és választható).

A kötelezettségeket éves szinten kell teljesíteni.

A művelet végrehajtására rendelkezésre álló teljes időtartam alatt legalább a támogatási okiratban jóváhagyott állatlétszám tartása kötelező.

Kötelező szempontok:

 • Több gondozói felügyelet biztosítása

Az állatokat naponta legalább két alkalommal ellenőrizni és a 4. melléklet szerinti telepi munkanaplóba napi rendszerességgel rögzíteni kell. 

 • Belső élősködő (endoparazita) fertőzöttség ellenőrzése és az ellenük való szakszerű védekezés

Amennyiben történik legeltetés, úgy a kötelezettséget a legelőre történő kihajtás előtt és legelőről történő behajtás után szükséges elvégezni, ha nem történik legeltetés úgy áprilisban és novemberben (vizsgáló laboratórium által megadott eljárás szerint bélsár mintát gyűjteni és a mintákat vizsgáló laboratórium részére elküldeni).

bélsár vizsgálat eredménye alapján a kezelő állatorvos utasítása szerinti szerekkel és dózisban kezelni vagy kezeltetni. A kezelést (időpont, készítmény, dózis) 4. melléklet szerinti telepi munkanaplóba rögzíteni és a kezelő állatorvos aláírásával és pecsétlenyomatával hitelesíttetni. Laborvizsgálati eredményt, a kezelés során alkalmazott készítmény, vagy az igénybe vett szolgáltatás vonatkozásában a kedvezményezett nevére kiállított számlát a telepi munkanaplóhoz csatolni

 • Külső élősködők (ektoparaziták) elleni védekezés

Legyek, szúnyogok, nyüvek elleni védekezés.

Állatorvos által végzett, injekciós formában történő kezelést évente kétszer elvégeztetni és az állattartók által történő, legyek, szúnyogok, nyüvek elleni, pour on formában végzett kezelést évente négyszer (leginkább kitett hónapokban) megvalósítani. A kezelést (időpont, készítmény, dózis) 4. melléklet szerinti telepi munkanaplóba rögzíteni. A kedvezményezett nevére kiállított számlát a telepi munkanaplóhoz csatolni kell.

 

Választható szempontok:

 • Ásványi anyag kiegészítés alkalmazása

Laborvizsgálatok eredményein alapuló igény szerinti, folyamatos ásványi anyag kiegészítést biztosítani.

Ha legeltetés történik 5 évente egyszer, a művelet végrehajtására rendelkezésre álló időszak első gazdálkodási évében MePAR blokkazonosítónként talajvizsgálatot végeztetni.

Etetett takarmányok vonatkozásában évente egyszer ásványi anyag vizsgálatot végeztetni.  Az ásványianyag kihelyezésével kapcsolatos tevékenységeket naprakészen 4. melléklet szerinti telepi munkanaplóban rögzíteni. A laborvizsgálati eredményeket, valamint az ásványianyag kiegészítő készítmények megvásárlását igazoló kedvezményezett nevére kiállított számlát a telepi munkanaplóhoz csatolni kell.

 • Csülökápolás biztosítása

tenyészetben tartott valamennyi szarvasmarha (az egyedek élettani sajátosságainak figyelembevételével) évente további egy csülökápolást és körmölést végezni vagy végeztetni.

Az elvégzett tevékenységeket a 4. melléklet szerinti telepi munkanaplóban, legkésőbb a csülökápolás és körmölés megtörténtét követő 5. napon rögzíteni kell. Ahol a csülökápolás és körmölés – az egyedek élettani sajátosságainak figyelembevételével – nem végezhető el, úgy ezen egyedek ENAR azonosítóját és a kezelés elmaradásának rövid indoklását a 4. melléklet szerinti telepi munkanaplóban szükséges rögzíteni. Az állomány kezelések napján aktuális ENAR listát a telepi munkanaplóhoz csatolni.

 • Többlet almozás biztosítása

Legeltetési időszakon kívül, gazdálkodási évente – a 3 kg alom/nap/ÁE alap alom ellátáson túl –legalább 900 kg/ÁE többlet almozás biztosítása. Az almozási nyilvántartást – a 4. melléklet szerinti telepi munkanaplóban – naprakészen vezetni. A keletkezett alomanyag mennyiségét a gazdálkodási naplóban szükséges rögzíteni (Agrotechnikai Műveletek/Kijuttatott anyag, melléktermék, felhasznált szaporítóanyag/ Fajlagos mennyiség 1 ha-ra vonatkozóan. Amennyiben az almozáshoz felhasznált anyag nem a kedvezményezett gazdaságából származik, akkor a beszerzést igazoló, a kedvezményezett nevére kiállított számlák másolatát a telepi munkanaplóhoz szükséges csatolni.

 • Több élettér, legelő biztosítása

legeltetési időszakon kívül több pihenőteret (az állatok pihenésére szolgáló terület, amely alomszalma borítású) biztosítani, a pihenőtér mértéke el kell, hogy érje szabad tartásban legalább az 5 m2/ÁEkifutós tartásban legalább a 8 m2/ÁE nagyságot. Az állományt legalább 150 napon át legeltetni. Legeltetés vonatkozásában a gazdálkodási naplóban kell feltüntetni, a legeltetési időszakon kívüli több élettér vonatkozásában a 4. melléklet szerinti telepi munkanaplóban naprakészen rögzíteni. 

A kötelezettségvállalás időtartama: 5 év, 2024. május 1. napjától 2029. április 30.

 

CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK

 • Amennyiben a vonatkozó jogszabály alapján állatjóléti felelős kijelölése szükséges, akkor az állatjóléti felelős kijelölésének igazolását alátámasztó okirat (50 db szarvasmarha). 7. sz. melléklet, csatoljuk.
 • Mezőgazdasági végzettséget igazoló okirat másolata
 • Húsmarha ágazatban működő, állami elismeréssel rendelkező együttműködésben való részvétel (6. számú mellékelt- csatoljuk; amennyiben releváns kérjük a leigazolt dokumentumot)
  • elismert tenyésztőszervezeti tagság
  • termelői csoporti tagság (TCS)
  • termelői szervezeti tagság (TÉSZ)
  • termelői integrációs szervezeti tagság (TISZ)

A pályázat benyújtási határnapja 2024. július 3.