Mire figyeljünk oda kaszálásnál

Az idei évben a Magyar Államkincstár a Területi Monitoring Rendszer keretében kiemelt figyelmet fordít a jogszabályokban és egyes támogatási jogcímekben előírt kaszálási szabályok betartására.

Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke/illetve zöldugar vagy méhlegelő betakarítása/szárzúzása során kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, kaszálásonként változó helyen, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben.

 • Pillangós szálas takarmánynövények, azok füves keveréke, illetve zöldugar vagy méhlegelő kaszálása, silózása és szárzúzás során madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).

Zöldugar:

 • kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni,

legkorábban június 1-jén,

 • kaszálatlan területet kell hagyni 5-10% térmértékben, táblánként, kaszálásonként változó helyen, a tábla szélével érintkezően legalább 6 méter szélességben.

(Zöldugart a kötelezettségvállalási időszak utolsó évében, július 30-a után lehet feltörni, a

növényi részek talajba forgatásával)

Zöldugar szegély:

 • kaszálást vagy szárzúzást legalább 10 cm magas tarló hagyása mellett lehet végezni,

legkorábban június 1-jén

(Zöldugart a kötelezettségvállalási időszak utolsó évében, július 30-a után lehet feltörni, a

növényi részek talajba forgatásával)

Gyep:

 • Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.
 • A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.
 • Madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).
 • Kaszálási korlátozás időben: Kaszálás június 15. után végezhető.

Gyep (alföldi madárvédelmi előírások).

 • Napnyugtától napkeltéig a gépi munkavégzés tilos.
 • A terület legalább 10, legfeljebb 15%-át kaszálásonként változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.
 • Táblánként minimálisan 6 méter szélességű kaszálatlan területet kell kialakítani.
 • A teljes gyepterület legfeljebb 50%-án, az illetékes nemzeti park igazgatóság írásos véleménye alapján kíméleti területet kell kijelölni, ahol csak július 1. után folytatható legeltetés illetve kaszálás.
 • Madárbarát kaszálás (kiszorító kaszálás alkalmazása, vadriasztó lánc és eszközök alkalmazása, max. 8 km/h sebesség).
 • A kaszálás megkezdése előtt legalább 5 munkanappal írásban, elektronikus úton, illetve e-mail címen be kell jelenteni az illetékes nemzeti park igazgatóságnak a kaszálás pontos helyét és tervezett kezdési időpontját.
 • Gyepterületen a szálas takarmány tárolása a kaszálást követő 30 napon túl tilos

Natura 2000 gyep:

 • A kaszálás során minden esetben vadriasztó lánc használata kötelező, továbbá a kaszálást a terület középpontjából indulva vagy a táblaszél mellől kell kezdeni, figyelve arra, hogy az ott élő állatok zárványterületre szorítása ne történjen meg.
 • A kaszálás(ok) tervezett időpontját annak megkezdése előtt legalább öt munkanappal írásban be kell jelenteni a területileg illetékes nemzeti park igazgatóságnak.
 • Napnyugtától napkeltéig tilos a gépi kaszálás, munkavégzés.
 • Minden kaszálás esetében a gyepterület minimum 5, maximum 10 százalékát, változó helyen kaszálatlanul kell hagyni.
 • Gyepterületen a szálas takarmány tárolása 30 napon túl tilos.