Kinek kell benyújtania nitrátjelentés?

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet alapján:

 • a  nitrátérzékeny területen - a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit nem meghaladó mértékben állattartást végzőket kivéve - valamennyi mezőgazdasági tevékenységet folytatónak, továbbá
 • az adatszolgáltatás és nyilvántartás tekintetében nitrátérzékeny területen kívül a külön jogszabály szerinti magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó mértékben állattartást végző természetes és jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek.

Fontos szabályok:

 • gazdálkodási napló vezetési kötelezettség
 • nitrátérzékeny területen trágyakijuttatás szabályai:
  • tilos trágyát kijuttatni: őszi kalászosok esetében november 30. – január 31., egyéb esetben november 30. – február 15-ig
  • A kijuttatható N hatóanyag tartalomra vonatkozó felső határértékeket nitrátérzékeny területen a HMGY rendelet 3. számú melléklete tartalmazza
  • szervestrágya 170 kg/ha maximális hatóanyag
  • műtrágya kijuttatása talajvizsgálatra (szűkített) alapozott tápanyaggazdálkodási terv alapján lehetséges (szántó 5 évente, gyep 10 évente)

A 2014. szeptember 1-én induló adatszolgáltatási időszaktól kezdve a papír alapon érkező adatlapok elfogadására nincs lehetőség. Az adatokat ügyfélkapun keresztül, elektronikusan a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz kell benyújtani, amelyhez a szükséges nyomtatványok a Hivatal honlapján a http://anyk.nebih.gov.hu/ linken keresztül érhetőek el közvetlenül.

Nitrát adatszolgáltatást a 2022. naptári évre vonatkozóan 2023. január 1-től 2023. március 31-ig kell teljesíteni.

A nitrát adatlap esetében amennyiben az ügyfél felszólítást kap a Hatóságtól, hogy nem teljesítette az adatszolgáltatási kötelezettségét határidőben, akkor lehetőség lesz a határidő letelte után is elektronikusan eleget tenni ezen kötelezettségének.

Adatszolgáltatás hiányában a talajvédelmi hatóság nitrát-adatszolgáltatási bírságot szabhat ki, melynek mértéke a mulasztás, illetve az előírások megszegésének mértékétől függően 10 000 - 100 000 forint közötti összeg.