Nitrátjelentés, web GN, közvetlen támogatások - határidők, szabályok, változások.

Nitrátjelentés:

A jelentés teljesítését 2018. január 1 - 2018. március 31. között lehet megtenni a Nébih felé. A határidő leteltével csak rendkívüli esetben, hatósági felszólítást követően pótolható az adatszolgáltatás. Szükséges nyomtatványok elérhetőek a hivatal honlapján.

Fontos szabályok:

  • gazdálkodási napló vezetési kötelezettség

 

  • nitrátérzékeny területen trágyakijuttatás szabályai:
  • trágyakijuttatás október 31. és február 15. között tilos (kivéve őszi kalászosok fejtrágyázása – február 1-től lehetséges). Figyelni kell, hogy őszi káposztarepcét fejtrágyázni csak február 15. után szabad!
  • A kijuttatható N hatóanyag tartalomra vonatkozó felső határértékeket nitrátérzékeny területen a HMGY rendelet 3. számú melléklete tartalmazza
  • szervestrágya 170 kg/ha maximális hatóanyag
  • műtrágya kijuttatása talajvizsgálatra (szűkített) alapozott tápanyaggazdálkodási terv alapján lehetséges (szántó 5 évente, gyep 10 évente)

Segítséget nyújt a NAK által kiadott NITRÁT gazdálkodási kézikönyv, melyet a kamara honlapjáról is le lehet tölteni.

 

web GN:

Változás történt a korábbi évekhez képest, módosult a határidő március 1. helyett január 31. napjáig kellett teljesíteni a webGN elektronikus benyújtását. A mulasztásért 30% kerül levonásra a támogatásból.

 

Az alábbi jogcímek esetében kötelező az adatszolgáltatás:

  • agrár-környezetgazdálkodási támogatás

- ökológiai gazdálkodási támogatás

- NATURA 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések

- kompenzációs kifizetések a Természeti Hátránnyal Érintett Területeken

- élőhelyfejlesztési célú nem termelő beruházások

- vízvédelmi célú nem termelő beruházások: vízvédelmi és vizes élőhely létrehozása, fejlesztése

 

Országosan 25.000 gazdálkodót érintett az adatszolgáltatási kötelezettség.

 

Közvetlen támogatások

Anyajuhtámogatás:

Megjelent a Magyar Államkincstár Közleménye január 30-án (4/2018.(I.30.) Magyar Államkincstár Közleménye).

Benyújtási határidő 2018. március 20.

Szükséges dokumentum az instruktori igazolás.

Elektronikusan tölthető fel a kérelem a MÁK honlapján keresztül.

 

Tenyészkos, tenyészbak vásárlásának támogatása:

Október 1. és március 31. között vásárolt tenyészállatokra lehet benyújtani 2018. április 1. és április 30. között.

Támogatás összege:

A támogatási időszakban megvásárolt és tenyésztésbe állított apaállat esetén az apaállat ellenértékének 75%-a, de legfeljebb

  • apaállattá minősített növendék kosonként, illetve növendék bakonként 45.000 forint
  • az „A” törzskönyvben nyilvántartott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 120 000 forint
  • a „K” köztenyésztésre használható besorolást kapott tenyészkosonként, illetve tenyészbakonként 90 000 forint

 

Szőlőültetvények szerkezetátalakításhoz és átállásához nyújtott támogatás:

A szőlőültetvények szerkezetátalakítási támogatását szabályozó jogszabály (1/2018.(II.1.) FM rendelet), valamint a benyújtáshoz szükséges nyomtatványokat az 5/2018. (II.5.) számú Kincstár Közlemény tartalmazza.

Benyújtási határidő: 2018. február 15. és 2018. február 28.

A korábbi évekhez hasonlóan papír alapon történik a benyújtás a Magyar Államkincstár Piaci és Nemzeti Támogatások Főosztályára a szükséges betétlapokkal és csatolandó dokumentumokkal együtt.

 

Az eredeti cikk a www.agrotrend.hu felületén jelent meg, melyet itt is elolvashat.