• A 2014. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

 

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására jogosult az az ügyfél, aki mezőgazdasági üzemének méretét a 2020. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte.

A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME érték meghatározásához a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Irányító Hatóság Közleményében (ÚMVP Irányító Hatóságának 300/2013. (XII.5.) számú Közleménye) szereplő SFH értékeket, valamint a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni.

A 2014. év január 1-jén érvényes, EKB által közzétett, hivatalos Ft/euro árfolyama 297,04 Ft/€.

A kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél választása szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához postai úton kell benyújtani egy példányban.

A Kormányhivatalok listáját és levelezési címét a 36/2021. (V.21.) számú MÁK Közlemény 7. számú melléklete tartalmazza. 

A kifizetési kérelmet 2021. június 1. és augusztus 31. közötti időszakban kell benyújtani.

A kifizetési kérelem legkésőbb 2021. augusztus 31-én adható postára, illetve az elektronikus benyújtó felületen 2021.06.01 00:00:00 – 2021.08.31 23:59:59 között van lehetőség a kifizetési kérelem iratanyagának benyújtására.

FONTOS!! A Rendelet alapján utolsó alkalommal van lehetőség a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére kifizetési kérelmet benyújtani a fenti időszakban!

Az alábbi esetekben a kifizetési kérelem visszautasításának van helye:

  • nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy
  • nem a megadott időszakban és határidőig nyújtották be, vagy
  • nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be (képviseleti jog nincs - megfelelően - igazolva), vagy
  • a kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette.

                    

  • A 2015. évben igényelhető támogatások keretében a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási feltételeiről

A támogatási összeg fennmaradó 10 %-ára vonatkozó kifizetési kérelem benyújtására az az ügyfél jogosult, aki - mezőgazdasági üzemének méretét a 2020. évben a működtetési időszak 4. évére vállalt EUME méretre növelte.

A támogatási kérelemben a 4. évre vállalt EUME érték meghatározásához az Irányító Hatóságnak a támogatási kérelem benyújtásakor hatályos Közleményében (ÚMVP Irányító Hatóságának 17/2015. (V. 7.) számú Közleménye) szereplő SFH-értékeket, valamint a támogatási kérelembenyújtás évének január 1-jén érvényes, Európai Központi Bank (EKB) által rögzített árfolyamot kell figyelembe venni.

A 2015. év január 1-jén érvényes, EKB által közzétett, hivatalos Ft/euro árfolyama 315,54 Ft/€.

A 2015. évben igényelhető támogatáshoz kapcsolódó, a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére vonatkozó kifizetési kérelmet a Kincstár által rendszeresített nyomtatványokon, az ügyfél választása szerint elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül, vagy az ügyfél lakhelye/székhelye szerint illetékes Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához postai úton kell benyújtani egy példányban.

A Kormányhivatalok listáját és levelezési címét a 39/2021. (VI.17.) számú MÁK Közlemény 6. számú melléklete tartalmazza.

A kifizetési kérelmet a 2021. július 1. és augusztus 31. közötti időszakban kell benyújtani.

A kifizetési kérelem legkésőbb 2021. augusztus 31-én adható postára, az elektronikus benyújtó felületen pedig 2021.07.01 00:00:00 – 2021.08.31 23:59:59 között van lehetőség a kifizetési kérelem iratanyagának benyújtására.

FONTOS!! A Rendelet alapján utolsó alkalommal van lehetőség a támogatási összeg fennmaradó 10 %-ának igénylésére kifizetési kérelmet benyújtani a fenti időszakban!

Az alábbi esetekben a kifizetési kérelem visszautasításának van helye:

  • nem a rendszeresített nyomtatványon, vagy
  • nem a megadott időszakban és határidőig nyújtották be, vagy
  • nem az igény érvényesítésére jogosult nyújtotta be (képviseleti jog nincs - megfelelően - igazolva), vagy
  • a kérelem főlapját a kérelmező eredeti aláírásával nem hitelesítette.