A VP4-10.2.1.1-15. Védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése pályázati felhívás kötelezettségvállalási időszakának egy évvel történő meghosszabbításáról született döntés. Ezáltal továbbra is elérhető lesz a támogatás azon Kedvezményezettek számára, akik élni kívánnak a hosszabbítás lehetőségével és a pályázati felhívásban megadott határidőig kérelmet nyújtanak be a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozóan.

A kötelezettségvállalási időszak a 2016- ban támogatási kérelmet benyújtók esetében 2016. január 1-től 2020. december 31-ig, vagy – amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével – 2016. január 1-től 2021. december 31-ig tart. A kötelezettségvállalási időszak a 2017-ben támogatási kérelmet benyújtók esetében 2017. január 1-től 2021. december 31-ig tart.

A kötelezettségvállalási időszak alapesetben 5 év: a 2016-ban támogatási kérelmet benyújtók esetében 2016. január 1-től 2020. december 31-ig, a 2017-ben támogatási kérelmet benyújtók esetében 2017. január 1-től 2021. december 31-ig tart. A 2016-ban támogatási kérelmet benyújtók esetében lehetőség van a kötelezettségvállalási időszak 5 évről 6 évvére történő, 2021. december 31-ig történő meghosszabbítására. A Kedvezményezettek a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítását az Államkincstár által rendszeresített és az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával kérelmezhetik, 2020. november 23-tól 2020. december 20-ig terjedő időszakban. A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem visszavonható az Államkincstár által közzétett formanyomtatvány ügyfélkapun keresztül történő benyújtásával 2021. január 15-ig.

Amennyiben a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, abban az esetben nem szükséges a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására vonatkozó kérelmet benyújtania.

A kötelezettségvállalási időszak meghosszabbítására irányuló kérelem benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő, annak tekintetében hiánypótlásnak helye nincs. A kérelem benyújtásának elmaradását úgy kell tekinteni, hogy a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével.

A támogatást igénylő köteles a 2016. január 1-től 2020. december 31-ig, illetve – amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével – a 2016. január 1-től 2021. december 31-ig (2017- ben támogatási kérelmet beadók esetén 2017. január 1-től 2021. december 31-ig) tartó támogatási időszak alatt az aktuális állatállomány tartására és a kieső állatok 90 napon belüli – baromfifélék esetén a törzsállományok 180 napon belüli –, támogatási feltételeknek megfelelő – a tenyésztőszervezet által igazolt – egyeddel, törzsállománnyal történő pótlására.

A kiesés és a pótlás együttes bejelentését az Államkincstár által arra rendszeresített elektronikus felületen, az ügyfélkapun keresztül kell megtenni, a pótlásra előírt határidőt követő 10 napon belül.

Amennyiben valamely állat a kötelezettség vállalási időszak utolsó napját megelőző 90 napon- baromfifélék esetén a törzsállományok 180 napon belül - belül esik ki, úgy a kedvezményezett mentesül a fent meghatározott pótlási kötelezettsége alól, azonban köteles a kiesés tényét a kiesést követő 10 napon belül az Államkincstár által arra rendszeresített elektronikus felületen, ügyfélkapun keresztül bejelenteni.

A meghosszabbítás előtti támogatási jogviszony során első alkalommal megállapított meg nem felelés nem kerül figyelembevételre a hosszabbítás évében megállapított meg nem felelésre hozott szankciók ismétlődő jellegének tekintetében.

Lófélék esetében amennyiben nem történik meg a támogatási időszak végéig támogatott tenyészkancánként legalább 1 azonosított csikó törzskönyveztetése az adatbázisba bejelentéssel együtt, úgy a támogatást igénylő az adott fajta tekintetében az utolsó évi kifizetésre nem jogosult.

A projektek a 2016-ban támogatási kérelmet benyújtók esetében 2016. január 1. és 2020. december 31. vagy – amennyiben a Kedvezményezett él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével – 2016. január 1. és 2021. december 31. között valósulnak meg. A támogatást igénylőnek a projekttel kapcsolatosan az utolsó évi kifizetés igénylésére jogvesztő határidővel 2021-ben, vagy – amennyiben él a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével – 2022-ben van lehetősége.

A projektek a 2017-ben támogatási kérelmet benyújtók esetében 2017. január 1. és 2021. december 31. között valósulnak meg. A támogatást igénylőnek a projekttel kapcsolatosan az utolsó évi kifizetés igénylésére jogvesztő határidővel 2022-ben van lehetősége.

A kötelezettségvállalási időszak kifizetései évente valósíthatóak meg, jogvesztő határidővel.

A módosított felhívás itt érhető el.