A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Programból a tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztők részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének részletes feltételeiről 31/2020. (VI.22.) AM rendelet alapján vissza nem térítendő, átmeneti támogatás igényelhet a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (a továbbiakban: TEÁOR’08) 0143 alá tartozó ló-, lóféle-tenyésztéssel foglalkozó, tenyésztési programot végrehajtó (pl. lótulajdonos, lótartó) vállalkozás a részére rendelkezésre álló szabad átmeneti támogatási keretének összegéig.

 

A támogatási kérelem benyújtásának mik a feltételei?

A Támogatási rendelet alapján az intézkedés igénybevételére az a – támogatási kérelem benyújtásakor már a Kincstár ügyfél-nyilvántartásában „kérelemre nyilvántartásba vett” ügyfélként szereplő – kérelmező jogosult, aki vagy amely:

  • törzskönyvben (fő vagy melléktörzskönyv) tartott kancáját 2020. január 1. és 2020. június 30. között vemhesítette;
  • a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában

o nem áll felszámolási, végelszámolási, valamint kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás hatálya alatt,

o megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek és ugyanezen törvény 50. § (1) bekezdés c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül és ezekről nyilatkozik;

  • a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozik arról, hogy:

o melyik elismert tenyésztőszervezet törzskönyvében szereplő kancá(k) után kívánja a támogatást igénybe venni;

o 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak;

o mennyi a koronavírus járvány miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások részére nyújtandó átmeneti támogatás igénybevételének általános feltételeiről szóló 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet (a továbbiakban: Általános rendelet) hatálya alá nem tartozó támogatási program vagy egyedi támogatás alapján általa és a vele kapcsolt vállalkozásnak minősülő vállalkozások által korábban már igénybe vett egyéb átmeneti támogatás összege euróban kifejezve;

o a vállalkozása kapcsolt vállalkozásnak minősül-e, illetve ezen kapcsolt vállalkozások adatairól (név, adószám vagy adóazonosító jel, ügyfélazonosító).

 

Egy kérelmező kizárólag egy támogatási kérelmet nyújthat be.

 

A támogatási kérelem benyújtási időszaka:

  1. július 28-án 00.00.00 óra és 2020. augusztus 10-én 23.59.59 óra között.

A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő.