A Gazdaságvédelmi Akcióterv részeként kidolgozott Nemzeti Élelmiszergazdasági Válságkezelő Program első csomagjában érintettek HOLNAPTÓL az átmeneti támogatásra támogatási kérelmet nyújthatnak be

Kiket érint?

Milyen mértékű a támogatás?

  • élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások:

Az átmeneti támogatás alapja a kérelmező támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma, amelyet a számviteli bizonylatok alapján a támogatott tevékenységből származó 2019. évi árbevételének és a 2019. évi teljes árbevételének hányadosáról négy tizedesjegy pontossággal a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva és a kérelmező által a 2019. évben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámának szorzata alapján kell meghatározni.

Az átmeneti támogatás mértéke - a támogatás alapját képező állományba tartozó - foglalkoztatottanként legfeljebb 125 000 forint.

  • sertéstartók:

A támogatás alapja a sertéstartó 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 14. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján a 2019. támogatási év II. tárgynegyedévére benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelmében megjelölt, a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 15., illetve 16. §-ában meghatározott támogatási feltételeknek megfelelő,

a) a Kincstár jóváhagyó vagy részben jóváhagyó döntésével - a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 2. § (1) bekezdésében előírtak szerint - megállapított állategység;

b) a Kincstár által a kérelmező egyéni mezőgazdasági csekély összegű keretének kimerülése miatt elutasított, a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 2. § (1) bekezdése szerint számított állategység.

A támogatás mértéke a fenti bekezdésben foglaltak szerint megállapított,

a) a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 15. §-ában meghatározott támogatási feltételeket teljesítő állatlétszám után legfeljebb 5 165,38 forint,

b) a 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16. §-ában meghatározott támogatási feltételeket teljesítő állatlétszám után legfeljebb 9 035,96 forint

állategységenként.

  • baromfitartók:

  • halgazdálkodási tevékenységet végző vállalkozások esetében:

   Az átmeneti támogatás alapja a kérelmező halgazdálkodási tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma, amelyet a számviteli bizonylatok alapján a rendelet szerint támogatott tevékenységből származó 2019. évi árbevételének és a 2019. évi teljes árbevételének hányadosa négy tizedesjegy pontossággal, a matematikai kerekítés szabályait alkalmazva és az igénylő által a 2019. évben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámának szorzata alapján kell meghatározni.

Az átmeneti támogatás mértéke - a támogatás alapját képező állományba tartozó - foglalkoztatottanként legfeljebb 500 000 forint.

 

  • egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások esetében:

Az átmeneti támogatás alapja a kérelmező támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma, amelyet a számviteli bizonylatok alapján a támogatott tevékenységből származó 2019. évi árbevételének és a 2019. évi teljes árbevételének hányadosa és a kérelmező által a 2019. évben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámának szorzata alapján kell meghatározni.

Az átmeneti támogatás mértéke - a támogatás alapját képező állományba tartozó - foglalkoztatottanként legfeljebb 500 000 forint

 

Mikor lehet benyújtani a támogatási kérelmeket?

 

A támogatási kérelem 2020. június 29. és július 12. között elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az erre a célra rendszeresített elektronikus űrlapkitöltő felületen keresztül nyújtható be a Magyar Államkincstárhoz.

 

Megjelentek a benyújtást szabályozó vonatkozó Magyar Államkincstár Közlemények.

A Kincstár az átmeneti támogatást legkésőbb 2020. december 31-éig folyósítja a kérelmező részére.