Anyatehéntartás támogatásának alapfeltételei.

A termeléshez kötött közvetlen támogatások igénybevételének szabályairól szóló 9/2015. (III.13.) FM rendelet 11. § (1) bekezdés d) pontja, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatáshoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II.19.) FM rendelet 13. § (3) bekezdés a) és c) pontja alapján anyatehéntartás támogatására az a termelő jogosult, aki

  • gondoskodik az állattenyésztési törvényben foglaltak szerinti apaállat-használatról
  • a támogatásra bejelentett állományban központi lajstromszámmal ellátott, támogatható fajtájú tenyészbikát vagy mélyhűtött spermát, petesejtet vagy embriót használ,

valamint

  • tárgyév január 1. és a birtokon tartási idő lejárta között történt ellésekhez tartozó termékenyítéseket (fedeztetéseket), szabad és háremszerű pároztatásokat és az embrió átültetéseket az erre a célra a Termékenyítési Rendszerben (TER) használatos bizonylaton a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalhoz (NÉBIH) - a központi adatbázisban történő regisztráció céljából - hibátlanul bejelenti.

A 9/2015. (III.13.) FM rendelet 9. § (6) bekezdés, valamint a 5/2015. (II.19.) FM rendelet 7. § (2a) bekezdés értelmében a birtokon tartási idő alatt történő ellés, termékenyítés esetében a birtokon tartási időszakot követő legkésőbb 15 napon belül bejelentett adatokat fogadja el a Magyar Államkincstár a támogatási kérelem elbírálása során.

A vonatkozó határidőt követően megtett esetleges bejelentésekből származó adatok a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 43/A §-a alapján olyan visszamenőleges módosításnak minősülnek, amelyek nem fogadhatók el.

A támogatás igénybevételéhez a szaporítást a TER nyilvántartás útmutatóiban meghatározott bizonylatok (Termékenyítési jegy, Termékenyítési napló, Fedeztetési jegy, Háremszerű és szabad pároztatást bejelentő lap) NÉBIH-hez történő megküldésével kell bejelenteni vagy a NÉBIH honlapján ügyfélkapus belépéssel a WEB-TER rendszeren keresztül bejelenteni.

A mélyhűtött szaporítóanyag termékenyítési célú felhasználásnak bejelentése a hatályos jogszabályok alapján az inszeminátorok feladata és kötelessége (a WEB-TER rendszeren keresztül a tartó is bejelentheti), az embrió átültetések bejelentése az embrió átültetők feladata. A természetes fedeztetések, szabad és háremszerű pároztatások bejelentéséről a tartónak kell gondoskodnia.